1918 - Dr. J.M. Burgers

Burgers kreeg naast zijn baanbrekend werk op het gebeid van Aero- en hydrodynamica ook nog grote bekendheid door zijn onderzoek aangaande vervorming van kristallen bij afschuiving.

/* */