1943 - Eigen diploma vliegtuigbouwkunde

Sedert 1943 kende de TH een eigen diploma “vliegtuigbouwkunde” tot die tijd kon alleen een werktuigbouwkundige ingenieur de aantekening “vliegtuigbouwkunde” op zijn bul verwerven. Dat is eenmaal gebeurd.

Van 1953 tot 1975 waren Vliegtuig- en Scheepsbouwkunde samen in 1 afdeling verenigd, maar zonder programmatische samenhang. In 1975 werd Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek een afzonderlijke afdeling/faculteit. De afdeling/faculteit was oorspronkelijk gehuisvest bij Werktuigbouwkunde (gebouw W&S) aan de Nieuwe Laan 76. Later werd eerst een deel van het hoofdgebouw aan de Julianalaan betrokken, in 1965 een eigen gebouw aan de Kluyverweg 1.

/* */