Het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering, faciliteren van de energietransitie, oplossen van de woningcrisis... De gebouwde omgeving staat voor grote uitdagingen, die vragen om innovatieve oplossingen. Studenten van de faculteit Bouwkunde hebben volop goede ideeën om die oplossingen vorm te geven, maar hoe kunnen hun ideeën succesvol uitgroeien tot volwaardige innovaties? 

Wie Bouwkunde studeert, wordt niet automatisch ontwerper of ingenieur. Veel alumni van de faculteit eindigen als ondernemers in hun gekozen vakgebieden, die verder gaan dan de disciplines van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Voorbeelden zijn bedrijven die een lifestyle abonnementsdienst voor premium meubilair aanbieden, die zich specialiseren in visualisaties van conceptuele ontwerpideeën, die experts zijn op het gebied van maatwerk op grote schaal en robotica, of die net-positieve transformatiestrategieën voor bestaande gebouwen creëren. Toch bevatte het curriculum van de faculteit geen cursussen over ondernemerschap. En die zijn van vitaal belang, want alleen een goed idee hebben is niet genoeg om een succesvol bedrijf te starten. Welk probleem los je precies op, hoe positioneer je je idee binnen de markt, hoe leg je contact met verschillende belanghebbenden? Goede ideeën kunnen alleen tot verandering leiden als ze een plek hebben om te groeien. 

Eco-systeem voor samenwerking

De bouw en de bijbehorende industrieën zijn relatief traditioneel, zonder een gevestigd platform voor groei en samenwerking. Dit betekent dat startende ondernemingen vaak moeilijkheden ondervinden bij de lancering en het opschalen. "Uit een eerste analyse en mijn eigen ervaringen als ondernemer, heb ik geconstateerd dat er behoefte is aan een samenwerkingsomgeving. Een ecosysteem voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het testen ervan en het investeren erin," legt onderzoeker Design & Construction Management Tong Wang uit. "Als je je alleen richt op je eigen domein, is het moeilijk om een holistische kijk te hebben. Versnipperde informatie weerhoudt ons ervan om te evolueren en te innoveren voor de grote uitdagingen waar we voor staan, zoals de energietransitie, circulariteit en duurzaamheid. We hebben een omgeving nodig waar stakeholders kunnen samenwerken en vertrouwen kunnen opbouwen, zodat we samen ideeën naar een hoger niveau kunnen tillen."

Dat is precies de reden waarom hoogleraar Hans Wamelink het platform BK-Launch is gestart: de verbinding biedt tussen studenten, start-ups, experts en onderzoek over innovatie in de gebouwde omgeving. Het platform wil een ondernemende gemeenschap creëren voor zogenaamde student ventures, door te fungeren als een incubator voor uitzonderlijke ideeën en studenten te verbinden met partners uit de praktijk.

Bottom-up ontwikkelingen als basis voor innovatie

Als hoogleraar Bouwmanagement en Ondernemerschap is Wamelink veel grote onderzoeksprogramma's tegengekomen. "De innovatiekracht uit deze programma's is vaak beperkt. De meest innovatieve veranderingen in onze sector komen voort uit bottom-up ontwikkelingen. BIM-modellering is een goed voorbeeld van zo'n bottom-up innovatie. Deze nieuwe ideeën zijn nodig om de bouwsector te vernieuwen, maar ze moeten wel gefaciliteerd worden en de kans krijgen om te groeien,” legt Wamelink uit. 
Het nieuwe platform BK-Launch biedt de noodzakelijke groeiomstandigheden voor dergelijke ideeën en sluit aan bij bestaande TU Delft programma's op het gebied van ondernemerschap. Het grote verschil: goede ideeën in de gebouwde omgeving draaien vaak om het leveren van innovatieve diensten, in plaats van puur technische oplossingen. Wamelink: "BK-Launch combineert het beste van twee werelden. De cursussen zijn doordrenkt met theorie over ondernemerschap door het Delft Centre for Entrepreneurship van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Tegelijkertijd worden studenten gecoacht door mentoren van onze eigen faculteit, die allemaal ervaring hebben met het runnen van een eigen bedrijf. Collega's van de vier verschillende afdelingen helpen de studenten bij het ontwikkelen van een ondernemingsplan dat afgestemd is op het vakgebied van de gebouwde omgeving."

Keuzevak ‘Entrepreneurship in the built environment’
BK-Launch ontwerpstudio

Ondernemerschap definiëren

Maar wat maakt nou een goede ondernemer? "Een ondernemende houding gaat over ambities formuleren, iets nieuws beginnen, bereid zijn om te proberen en te falen en opnieuw te proberen. Het gaat om luisteren naar je klanten en je nek uitsteken voor waar je in gelooft," typeert Wamelink. "Binnen de gebouwde omgeving gaat ondernemerschap nooit alleen over geld verdienen. Het is altijd verbonden met het aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken." Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de brede output van de vakken die verbonden zijn aan BK-Launch. Het keuzevak over ondernemerschap heeft nu twee keer gedraaid, telkens met vijftig enthousiaste studenten, en de eerste editie van de ontwerpstudio heeft maar liefst elf concrete businessplannen opgeleverd. “Sommige studenten ontdekten ook dat ondernemer zijn niets voor hen is," vult Wamelink aan. "Het is ook belangrijk om te ontdekken of ondernemerschap bij je persoonlijkheid en je persoonlijke doelen past. Ik ben benieuwd welke studenten de volgende stap gaan zetten met hun idee en businessplan."  

Ga je idee uitproberen, test of het werkt! Je kunt altijd een paar uur per week vrijmaken om eraan te werken. En als het werkt, kun je er meer tijd aan besteden en je idee verder uitwerken.

Koen Stam, Tomø

Verschillende paden naar implementatie

Er zijn veel verschillende manieren om een goed idee uit te werken tot een effectieve start-up of onderneming. Tomø en Drip Visual zijn voorbeeldresultaten van de BK-Launch ontwerpstudio. Als BK-Launch ventures zullen zij steun blijven krijgen van het platform. Het start-up idee Meraki werd beloond met een BK-Launch voucher, waarmee de studenten hun eerste stappen op hun weg naar ondernemerschap kunnen financieren. Maar ook startende ondernemingen kunnen profiteren van en bijdragen aan het platform. Denk aan bedrijven als AplusV Solutions, dat is opgericht op basis van een afstudeerproject, en MOR Studio, een voortzetting van het MOR-project voor de Solar Decathlon 2019.

Welkom bij de club

BK-Launch staat open voor alle goede ideeën en voor aspirant-mentoren, voor start-ups die willen aansluiten of ervaringen willen delen, en voor onderzoekers die zich verdiepen in de verdiensten van ondernemerschap in de gebouwde omgeving. Studenten kunnen ervoor kiezen om het keuzevak Entrepreneurship of de BK-Launch ontwerpstudio te volgen. “Maar als je een goed idee hebt, mag je ook altijd direct contact opnemen met coördinatoren Thijs Asselbergs, Henri van Bennekom, Remon Rooij of mij,” voegt Wamelink toe. 

Stuur je idee op naar BK-Launch en kijk wat we voor je kunnen doen!

Hans Wamelink, hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship