Het beheersen van risico's

Goede arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer, beheersing van processen met minimale impact op het milieu en het balanceren van veiligheids- en beveiligingsniveaus met conflicterende waarden en onzekerheden zijn belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering die efficiënt en duurzaam geregeld moeten zijn.

Met de opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft professionals voor op het spelen van een centrale rol bij de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid bij bedrijven en instellingen.

Het verantwoord omgaan met veiligheids-, gezondheids-en milieuaspecten betekent het adequaat beheersen van risico’s. Daarom staat risicomanagement centraal in het curriculum, naast sociale- en gedragswetenschappen, waarmee u een gezonde en veilige werkomgeving kunt creëren.

Het curriculum, dat zowel klassikale lessen als praktische huiswerkopgaven omvat, geeft u een solide kennisbasis van methodieken voor het managen van Safety, Health & Environment (SHE) in uiteenlopende organisatietypen en de vaardigheden om deze methodieken juist, effectief en geïntegreerd toe te passen.  Het programma stimuleert u om hoogstaande ethische normen te hanteren en SHE-uitdagingen op een doordachte en duurzame manier aan te pakken. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een Diploma of Professional Education Management of Safety, Health & Environment van de internationaal toonaangevende Technische Universiteit Delft. Dit is een intern gecertificeerd diploma en is dus niet gelijk aan een MSc-graad.

Doelgroep

  • Professionals die hun SHE-kennis naar een hoger niveau willen tillen en die complexe uitdagingen binnen hun organisatie op een strategisch niveau willen benaderen;
  • Met tenminste 5 jaar werkervaring en een WO- of HBO-diploma;
  • SHE managers, consultants en inspecteurs op verschillende managementniveaus en met diverse leeftijden;
  • Werkzaam in verschillende industriële sectoren, bij certificeringsinstellingen of overheden.

Voordelen

  • Beproefde handvatten om risico’s te beheersen, complexe problemen te analyseren, hogere managementkaders te adviseren en onderzoek te doen naar (bijna-) ongevallen binnen de eigen organisatie;
  • Verbreding van het eigen netwerk met SHE-professionals uit diverse academische en commerciële sectoren;
  • Een vernieuwende impuls aan het eigen kennisniveau en expertise.

Lees meer bij Deelnemersprofiel

Stientje van Veldhoven maakt winnaars essaywedstrijd Veiligheid Voorop bekend

Wat vinden alumni van de MoSHE-opleiding?

Alumni-ervaring

Ir. Alexander van der Zee MSHE, Shell/NAM, Safety Specialist Land Asset
Persoonlijk heb ik veel baat gehad bij de training en coaching op het gebied van personal development.

Contact


Dr. Frank Guldenmund

Programmacoördinator

Meer informatie

Astrid Pinzger-van Staalduinen

Programmasupport