Klimaatwetenschappers van start met nationaal initiatief klimaatonderzoek

Nieuws - 15 maart 2022 - Webredactie

TBM onderzoeker Andrea Ramirez Ramirez maakt deel uit van een breed gezelschap van Nederlandse klimaatonderzoekers die zich hebben verenigd op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en NWO in een taskforce. Deze groep zal nog voor de zomer een rapport uitbrengen over de oprichting van een nieuw netwerkinstituut voor wetenschapsbreed klimaatonderzoek.

De nieuwe taskforce gaat bekijken hoe Nederlandse klimaatonderzoekers uit alle vakgebieden hun krachten kunnen bundelen voor een gezamenlijke agenda voor integraal klimaatonderzoek en hoe bestaande kennis en kunde beter kan worden gestroomlijnd.