Lancering TU Delft AI Futures Lab Rights and Justice

Nieuws - 10 oktober 2022 - Webredactie

Vorige week is het nieuwe TU Delft AI Futures Lab on Rights and Justice gelanceerd. Doel van het Lab is om in kaart te brengen hoe ontwerp van AI en machine learning ingezet kunnen worden ter ondersteuning van rechten en rechtvaardigheid. Dit is belangrijk want slecht ontworpen AI systemen kunnen zowel op subtiel als grootschalig niveau schade aanrichten op het gebied van mensenrechten. Wetenschappers vanuit faculteit TBM en IO bundelen hun krachten om de bestaande kenniskloof op dit gebied te dichten.

Ben Wagner van de faculteit TBM en Dave Murray-Rust van de faculteit IO leiden het lab: "We zien ernaar uit om samen te werken op het snijvlak van rechten en rechtvaardigheid, waarbij we sociale wetenschap en ontwerpexpertise inbrengen om de toekomst van AI opnieuw vorm te geven."