Nationale Wetenschapsagenda honoreert consortium geleid door Jafar Rezaei

Nieuws - 01 augustus 2023 - Webredactie

Negentien consortia ontvangen financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Hiervan gaan twee NWA-ORC toekenningen naar wetenschappers van TU Delft. De kern van de projecten wordt gevormd door actieve samenwerking tussen verschillende onderzoekdisciplines, verschillende kennisinstellingen en met publieke sectoren en bedrijfsleven. De projecten krijgen financiering in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

Jafar Rezaei en zijn team zijn een van de twee TU Delft consortia die financiering ontvangen. Hun project heet: "Deze vracht matcht!..." Afvalvrije en effectieve vrachtvervoerssystemen bereiken door vraag en aanbod naadloos op elkaar af te stemmen met inclusieve, slimme en groen-georiënteerde transport platforms. Dit project beoogt een effectief en duurzaam digitaal matchingsplarform te ontwerpen voor samengestelde diensten, expliciet bekend als Freight Mobility as a Service (FMaaS).

De publieke steun voor de externe effecten en uitbreiding van het transportsysteem neemt af. De huidige benaderingen van transportoptimalisatie, marktstructuur en ketenbeheer leiden onvoldoende tot een optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit in transportnetwerken. De platformeconomie biedt kansen om vraag en aanbod in transportnetwerken beter op elkaar af te stemmen, maar heeft ook risico's als een platformaanbieder zelf te dominant wordt. In dit project ontwikkelen we de generieke functionaliteit en randvoorwaarden voor een digitaal matching platform voor het samenstellen en boeken van diensten van meerdere aanbieders, en passen deze toe op intermodale transportnetwerken. Het project draagt bij aan het terugdringen van koolstofuitstoot door de ontwikkeling van een lean systeem te bevorderen, gebaseerd op de principes van afvalvermindering en schaalvoordelen.

Het project onderscheidt zich door zijn unieke aanpak voor het ontwerpen van een bijpassend platform binnen de ingewikkelde en gefragmenteerde transportindustrie. Uiteindelijk streven ze ernaar om de efficiëntie en veerkracht van de transportketen te verbeteren, terwijl ze verspilling minimaliseren en effectief reageren op verstoringen.

Rezaei: “De prestigieuze NWA-ORC-financiering is een belangrijke prestatie voor ons team. Het geeft erkenning aan ons werk en onze toewijding aan de ontwikkeling van dit innovatieve project. De financiering stelt ons in staat om onze onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen verder te verbeteren […]. We zijn dankbaar voor de erkenning en de steun van NWO en kijken er naar uit om deze kans te benutten en een positieve impact te hebben op de vooruitgang van de transport- en logistieke sector.”

Lees het persbericht van NWO voor meer informatie.