CTB2320

Ontwerpen van constructies en funderingen

Summary:

Primair doel is het zich eigen maken van de methodiek die nodig is om tot een ontwerp te komen van een hoofddraagconstructie voor een bouwwerk, inclusief de fundering. De student moet inzicht verwerven in de manier waarop zulke constructies kunnen worden vormgegeven en vervolgens geschematiseerd om ze toegankelijk te maken voor elementaire berekeningen die hun oorsprong vinden in theoretische beschouwingen in de constructiemechanica, grondmechanica en materiaalkunde. Daarnaast moet de student weten hoe de verschillende onderdelen van zo’n constructie gewoonlijk tot stand komen en hiermee rekening kunne houden bij het constructief ontwerp. Ten slotte moet de student inzicht verkrijgen in het bouwen in en op slappe grond, hoe dat te realiseren en welke gevolgen dat heeft voor constructies