De beste afstudeerders van 2021

Zhuo-ming Shia is verkozen tot beste afstudeerder van de TU Delft 2021. Hij kreeg, net als de zeven andere genomineerden, een hoog cijfer van de examencommissie. Shia ontwierp een sociaal verantwoord proces voor grootschalig woningontwerp.

De TU Delft Best Graduate Award Ceremony, georganiseerd door het Universiteitsfonds Delft, werd dit jaar live uitgezonden vanuit de Aula. De acht beste afstudeerders (één van elke faculteit) presenteerden hun afstudeerscriptie en vertelden het persoonlijke verhaal achter hun onderzoek. Wie zijn zij en wat maakt hun werk bijzonder?

Zhuo-Ming Shia: "Sociale architectuur heeft veel te maken met het stellen van de juiste vragen."

Zhuo-Ming Shia

Bouwkunde

Het wereldwijde tekort aan woningen was voor Zhuo-Ming Shia aanleiding om een proces te ontwerpen voor grootschalige woningbouw met oog voor het individu. In zijn ontwerpproces worden al vroeg de bewoners betrokken. “Als architecten moeten we ons bezighouden met urgente problemen in de samenleving”, zegt hij. “Het mag nooit alleen maar gaan om lucratieve projecten die interessant zijn voor de architect.” Zijn methode is bedoeld voor massawoningbouw, maar met ruimte voor maatwerk. Zelf ervoer hij in Beijing hoe door de toenemende behoefte aan woningen, nieuwe appartementsgebouwen steeds verder van de stad komen te liggen. “Mensen moeten ver verhuizen van hun sociale verbanden en dat heeft grote impact op de levensstandaard.” Shia kreeg de extra onderscheiding ‘Best Design’.

Eduardo Gutiérrez Prieto

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

De trilharen in ons lichaam zijn belangrijk voor onze gezondheid. Ze helpen om vloeistoffen, zoals slijm uit de longen, te verplaatsen. Eduardo ontdekte hoe trilharen in beweging komen: een inzicht dat de medische wereld kan helpen gezondheidsproblemen op te lossen. Gutiérrez Prieto: “Tot dusver vermoedde men dat de trilhaar in beweging werd gezet door een eiwit in het lichaam. Het is veel simpeler: trilharen trillen uit zichzelf. Mijn onderzoek maakt modellering veel simpeler en daardoor kunnen we het gedrag van trilharen veel beter voorspellen en beïnvloeden.” Gutiérrez Prieto kreeg ook de extra onderscheiding ‘Best Engineering’.

Friederike Nintzel

Technische Natuurwetenschappen

Friederike Nintzel wil de farmaceutische en chemische industrie helpen vergroenen door de productie van medicijnen te verduurzamen. “De inzet van enzymen kan daarbij een belangrijke game changer zijn” zegt ze. “Enzymen zijn natuurlijke eiwitten die je als katalysator kunt inzetten om chemische reacties te versnellen. Momenteel worden schaarse grondstoffen als katalysator gebruikt. Nadeel: enzymen reageren nog niet altijd precies zoals we voor ogen hebben en hun water footprint is groot.” Met het verpakken van de enzymen in een ‘jasje’ van gelei op basis van water loste ze beide problemen op. “De enzymen deden hun werk drie keer beter dan zonder ‘jasje’.”

Riel Bessai

Industrieel ontwerpen

Een modulaire stoel gemaakt van blokken waarin CO2 zit opgeslagen en die je kunt ombouwen tot andere meubels. “Met mijn stoel Unito maak ik het wereldwijde CO2-probleem tastbaar en hoop ik mensen aan te zetten om op een andere manier naar onze consumptiemaatschappij te kijken, zegt Bessai. De Unito-blokken zijn gemaakt van bio high-density polyethylene: een bio-kunststof waarin je CO2 kunt opslaan. In elk blok is ongeveer één kilogram CO2 opgeslagen die dus niet in de atmosfeer terechtkomt. “De blokken gaan minstens honderd jaar mee en zijn daardoor bovendien een duurzame vorm van CO2-opslag.”

Rico Herzog

Techniek, Bestuur en Management

Verstedelijking zorgt voor uitdagingen in de ruimtelijke planning. Rico Herzog bracht waardeconflicten binnen een stad in kaart en ontwikkelde een model om met die conflicten om te gaan. Door conflicterende waarden van bewoners en beleidsmakers duurt het soms jaren voordat een project, zoals de bouw van een luchthaven of woningen, van start gaat. Herzog: “Dat ligt niet zozeer aan inefficiëntie besluitvorming, maar aan het feit dat beleidsmakers en stedenbouwkundigen geen goed beeld hebben van welke waarden conflicteren en hoe ze daarmee moeten omgaan.” Aan de hand van Herzogs model kunnen stedenbouwkundigen betere keuzes maken voor het inrichten van de openbare ruimte.

Sarah Hanus

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Door hogere temperaturen smelten sneeuw- en ijsmassa’s steeds sneller, waardoor de afvoer van rivieren in sommige periodes sterk toeneemt. Hanus onderzocht hoe de waterafvoer in zes stroomgebieden in de Oostenrijkse Alpen verandert. Ze bedacht, ontwierp en ontwikkelde een nieuw hydrologisch model voor het voorspellen van toekomstige afvoerpatronen van regen- en smeltwater. “Dit model was heel complex, door de diverse data en de hoeveelheid data die ik erin wilde verwerken. Mijn eigen model coderen was het beste en het slechtste van mijn afstuderen. Toen ik het plots kloppend kreeg was ik euforisch.” Hanus ontving ook de extra onderscheiding ‘Best Engineering’.

Marianne Schaaphok

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Twintig minuten onder lauw stromend water, dat is de eerste hulp bij brandwonden. Wiskunde kan een belangrijke rol spelen bij de keuze van de daaropvolgende behandeling. Maar dan moeten de modellen voor het herstel van de huid wel snel genoeg zijn. Met behulp van neurale netwerken versnelde Marianne ze meer dan een miljoen keer. Schaaphok: “Neurale netwerken zijn vooral bekend vanwege hun gebruik bij beeld- en spraakherkenning. Nu groeit de interesse in het gebruik ervan voor dit soort acceleratiedoeleinden. Schaaphok leverde naast een proof-of-concept, ook twee casestudies naar medische toepasbaarheid én een app die samenstelling van de huid op basis van gegevens zoals leeftijd, huidskleur, wondgrootte en wondlocatie kan bepalen.

Bart Duisterhof

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Drones ontwikkelen die kleiner en lichter zijn dan normale drones, maar toch dezelfde taken kunnen uitvoeren. Voor zijn masterscriptie maakte Bart Duisterhof slimme, goedkope minidrones die zelfstandig gaslekken kunnen opsporen. “Zulke ruimtes zijn vaak niet of slecht toegankelijk en je hebt te maken met explosiegevaar”, zegt Duisterhof. Een probleem voor hulpverleners, maar ook voor grote, kostbare drones. “De technologie kan ook worden toegepast voor andere doeleinden”, benadrukt Duisterhof. Duisterhof kreeg ook de extra onderscheiding ‘Best Engineer’.

Elk jaar selecteren de acht faculteiten van de TU Delft hun beste afstudeerder. Lees hier de verhalen van deze kersverse ingenieurs en hun impactvolle afstudeeronderzoek.

Van links naar rechts: Marianne Schaaphok, Friederike Nintzel, Rico Herzog, Zhuo-Ming Shia, Riel Bessai, Sarah Hanus en Eduardo Gutierrez Prieto. Bart Duisterhof ontbreekt op de foto.