Heel Nederland zakt

Onderzoekers onder leiding van prof. Ramon Hanssen (CiTG) hebben een interactieve kaart gemaakt die de bodemdaling van Nederland toont. 

De wetenschappers verwerkten drie verschillende soorten meetdata in het onderliggende model: satellietradars, GPS, en zwaartekrachtmetingen. 

De kaart toont de verschillende grondsoorten in Nederland en de locatie van olie- of gasvelden. Hierdoor is goed te zien wat de oorzaak is van de waargenomen bodemdaling.
De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satelliet-metingen die dagelijks beschikbaar komen. Bijhouden of bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen is dus mogelijk.

Bodemverzakking in Kanis. (Foto © Sam Rentmeester)

Met de kaart hebben de onderzoekers onderscheid kunnen maken tussen de diepe oorzaken van bodemdaling, zoals gaswinning, en de effecten in de bovenste paar meter. Dat laatste kon tot nu toe niet direct gemeten worden. Het blijkt dat die ‘ondiepe’ bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken. Vooral in veen- en kleigebieden in het westen van het land is deze bodemdaling nu duidelijk meetbaar. Klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij deze versnelde bodemdaling. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt. Dit is een onomkeerbaar proces: het veen oxideert, waardoor er bovendien ook meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer.

bodemdalingskaart.nl