'Schenken bij leven omdat je dan de impact nog kunt meemaken'

Maarten en Riny de Groot hebben het Universiteitsfonds Delft opgenomen in hun testament. Hun testamentaire bijdrage is bestemd voor het door hen ingestelde Maarten de Groot Fonds voor toepassingsgericht onderzoek ten behoeve van de energietransitie. Ook bij leven schenken zij via het door hen ingestelde fonds. Dat doen zij met een periodieke schenkingsovereenkomst.

De focus van het Maarten de Grootfonds ligt op onderzoek dat duurzaamheid in bebouwde omgeving bevordert, in het bijzonder op de mogelijke toepassing van waterstof als brandstof en als energiedrager. En altijd in het belang van de bewoners. Aan dat laatste hechten beiden veel belang: “Het moet vooral pragmatisch zijn, te vertalen naar de dagelijkse praktijk en de gewone mens”, zegt Maarten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van FieldLab The Green Village op de campus. 
Maarten de Groot was veertig jaar lang verbonden aan de TU, aanvankelijk als wetenschappelijk rekenaar en docent mathematica en thermodynamica bij werktuigbouwkunde, afdeling proces en energie. Later werd hij beheerder van de labs van dezelfde afdeling. Hij werkte een aantal jaren als zelfstandig onderzoeker voor warmtenetten en vervolgens als afdelingssecretaris van proces en energie. De laatste tien jaar werkte hij bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.
Zijn kennis en belangstelling liggen bij energie en waterstof. Binnen en buiten de TU heeft hij daarin een groot netwerk opgebouwd. Beide houdt hij graag op peil. “Er zijn allemaal leuke dingen gaande, zoals bij The Green Village, waar één van onze vrienden, die op waterstof is gepromoveerd, gaat werken en waar ik zelf rondleidingen mag gaan geven.” Riny besefte al vroeg wat de TU voor Maarten betekende. “De liefde voor de TU Delft zit bij Maarten diep, dat is de kern van alles.”

Betrokkenheid

“Wanneer het testament vrijkomt weet je niet”, zegt Maarten. “Door nu al te geven, voelt het minder abstract. Zo kunnen we zelf de impact van onze schenking meemaken en hopen we een steentje bij te dragen aan een betere en schonere wereld.”
Voordat zij bij het Universiteitsfonds uitkwamen, hadden Maarten en Riny al ervaring met geld schenken aan projecten, waaronder watertechnologie bij de TU Delft, vrouwenontwikkeling in India en voor het Waterstofhuis op The Green Village. Hierdoor wisten ze goed waar ze zich prettig bij voelen. Hun wens was om meer betrokken te kunnen zijn en ontwikkelingen in de praktijk te zien werken. De TU Delft kwam weer om de hoek kijken met de mogelijkheid van het stichten van een fonds op naam.

Eyeopener

Op een online bijeenkomst over schenken en nalaten, georganiseerd door het Universiteitsfonds Delft, gaf een notaris uitleg en motiveerde een Delftse emeritus hoogleraar zijn wens om al te schenken bij leven. Dat inspireerde Maarten en Riny om nu al een fonds op naam in te stellen. Anders zouden ze hebben gewacht met schenken vanuit hun testament. Een eyeopener was ook dat je niet per se “heel veel geld” moet hebben om na te laten aan het Universiteitsfonds.