Andrea Ramirez Ramirez in NRC over de vraag of kernenergie duurzaam is

News - 26 January 2022 - Webredactie

Als je alleen kijkt naar de CO2-uitstoot, scoort kernenergie erg goed in vergelijking met andere vormen van elektriciteitsopwekking. Dat wil zeggen, die uitstoot is erg laag: 5 tot 6 gram CO2 per opgewekte kilowattuur (kWh). Maar je moet naar de complete keten kijken, zegt Andrea Ramirez Ramirez. De CO2-uitstoot van kernenergie is vooral terug te voeren op de eerste fase, het mijnen van uranium. Maar ook andere milieu indicatoren zouden moeten worden meegenomen en zaken als kosten, maatschappelijke acceptatie, risico's op ongelukken. 

/* */