Persconferentie IPCC Nederlandse Auteurs op 4 April vanuit Climate Action Hub

News - 08 April 2022 - Webredactie

Maandag 4 april vond Nederlandse persconferentie van het nieuwe IPCC-rapport plaats met de vijf Nederlandse auteurs vanuit Climate Action Hub, TU Delft | The Hague. NOS heeft de persconferentie live uitgezonden op NOS.nl. Wij hebben zowel de kijkers thuis als het publiek in de zaal welkom geheten in de Climate Action Hub. De Climate Action Hub is een fysieke ontmoetingsplaats in Den Haag waar bestuurders, beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.

Foto: Annelies van’t Hul
Foto: Annelies van’t Hul

De afgelopen tijd hebben de vijf Nederlandse klimaatwetenschappers, afkomstig van vijf Nederlandse universiteiten, hard gewerkt aan een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, ook wel het IPCC genoemd. Op de afgelopen maandag heeft de lancering van dit rapport wereldwijd aandacht gekregen. 

Het IPCC is de organisatie van de Verenigde Naties die de risico’s van klimaatverandering evalueert. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar zorgt ervoor dat beleidsmakers gevoed worden met de meest actuele en relevante wetenschappelijke inzichten rondom klimaatverandering. Iedere zeven jaar geeft het IPCC een nieuw overzicht van de wetenschappelijke inzichten rond klimaatverandering. Het rapport dat afgelopen maandag gepubliceerd wordt, is het derde deel van het rapport en gaat in op het tegengaan van verdere klimaatverandering en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Foto: Annelies van’t Hul

De vijf Nederlandse wetenschappers

Het WGIII-rapport is geschreven door meer dan 200 experts uit de hele wereld. Vijf vooraanstaande Nederlandse klimaatonderzoekers droegen bij aan dit rapport en aan de samenvatting voor beleidsmakers (Summary for Policy Makers):

  • Heleen de Coninck (Technische Universiteit Eindhoven / Radboud Universiteit): Coordinating Lead Author Innovatie en transitie;
  • Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Universiteit): Coordinating Lead Author Landbouw, bosbouw en landgebruik;
  • Detlef van Vuuren (Planbureau voor de Leefomgeving / Universiteit Utrecht): Lead Author lange termijn scenario’s;
  • Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen): Lead Author energiesystemen en haalbaarheidsstudies;
  • Kornelis Blok (Technische Universiteit Delft): Lead Author Multisectorale perspectieven.