Honours Programme

The Honours Programme is a programme for excellent students who are looking for an extra challenge. Students get the opportunity to deepen and/or broaden themselves in a topic of their choice.

Honours Programma BSc

Inhoud

Het Honours Programma Bachelor bestaat uit – minimaal – 20 EC. Hiervan wordt 5 EC van het programma ingevuld met interfacultaire vakken. Voor de overige – minimaal – 15 EC schrijven studenten een programmavoorstel dat moet worden goedgekeurd door de directeur van het Honours Programma. Het Honours Programma Bachelor vindt tijdens het tweede en derde studiejaar plaats.

Aanmeldvoorwaarden

Studenten kunnen zich aanmelden als zij voldoen aan de volgende voorwaarden voor het Honours Programma Bachelor 3mE (OER – Artikel 10):

 • Het eerste bachelorjaar moet volledig, nominaal en met een voldoende behaald zijn voor 1 september. Als de student tijdens de aanmeldperiode nog wacht op uitslagen van herkansingen, dan is er in ieder geval de verwachting dat op de peildatum (1 september) alle vakken zijn gehaald;
 • Studenten moeten een gewogen gemiddelde van 8.0 of hoger hebben.

Aanmeldingsprocedure

Eerstejaarsstudenten kunnen zich aanmelden van 1 juli t/m 31 augustus als zij aan de aanmeldvoorwaarden voldoen. Deze aanmelding bestaat uit de volgende stappen:

 • Een cijferlijst, inclusief gewogen gemiddelde (op te vragen bij SPA-3mE@tudelft.nl), curriculum vitae en een motivatiebrief dienen als losse PDF-bestanden verstuurd te worden naar honourscommittee-3mE@tudelft.nl;
 • Op basis van het totaalpakket (aanmeldvoorwaarden, CV en motivatiebrief) beslist de honourscommissie-3mE of je toelaatbaar bent tot het Honours Programma Bachelor; 
 • Toetsing van de aanmeldvoorwaarden wordt gedaan op basis van de vastgestelde cijfers in Osiris met als peildatum 1 september;
 • Begin september ontvang je bericht vanuit de honourscommissie-3mE of je bent toegelaten tot het Honours Programma Bachelor;
 • Eind september vindt een interfacultaire en facultaire kick-off van het Honours Programma Bachelor.

Afrondingseisen

Alle onderdelen van zowel de reguliere bacheloropleiding als het Honours Programma Bachelor moeten nominaal – dus binnen 3 jaar – met een voldoende resultaat afgerond zijn om het Honours Certificaat te behalen.

Klik hier voor de HPB Studenten Gids als je meer wilt weten over de opbouw en regels van het 3mE Honours Programma Bachelor 2023-2025.

Honours Programme MSc

Content 

The Honours Programme Master consists of – at least – 20 EC. 5 EC of the programme will be completed with a compulsory interfaculty courses. For the remaining 15 EC, students will have to write a proposal that has to be approved by the director of the Honours Programme.

Entry requirements

The admission requirements for the Honours Programme Master 3mE are:

 1. The first semester at least 25 EC obtained credits of which at least obtained all (required) courses from the exam programme (according to your approved form 2).
 2. A weighted average of at least 7.5

Registration

First-year Master’s students can register by sending their approved MSc Study programme (Form 2), their Osiris list of grades of semester 1 (including their weighted average), their motivation letter and their Curriculum Vitae (CV).

These documents can be sent via e-mail (attach as separate PDF files) to honourscommittee-3me@tudelft.nl.

After checking the admission requirements and registration documents, the HP board 3mE decides if the student is admissible to the Honours Programme Master 3mE. Review of the admission requirements is done based on the established figures in Osiris with the reference date, February 15th 2023.

The registration period for the Honours Programme Master 2022-2024 is from December 15th 2022 until February 15th 2023.

Exit requirements

For the successful completion of the Honours Programme, the student must at least meet the following requirements: 

 • The student must actively participate and be present at all obligatory HPM meetings.
 • All components of both the regular Master's program and the Honors Program Masters must be completed with a sufficient result in nominal terms – ie within 2 years – in order to obtain the Honours Certificate Masters.

Have a look at the HPM Student Guide here if you want to know more about the rules and the structure of the 3mE Honours Programme.

Next Generation Robotics

Our faculty is the formal host of the one of the interfaculty specializations of the official TU Delft Honours programme Bachelor (HPB): the Next Generation Robotics (NGR) Honours Class based within the Robotics community of TU Delft, united in the Robotics Institute.

The NGR Honours Class offers you a valuable interdisciplinary robotics research and development experience within the framework of the HPB, giving you the opportunity to become part of the core of the robotics ecosystem in and around Delft.

For more information and how to apply, please visit the NRG website.

Registratie HPB

Registratie voor het HPB 2023 is nu gesloten.

Registration HPM

Registration for the HPM is now closed (opens December 15th until February 15th)