Electronic Lab Notebooks

Een elektronisch lab notebook (algemeen bekend als ELN of elektronisch laboratoriumnotitieboekje) is een softwaresysteem dat is ontworpen voor wetenschappers om te helpen het onderzoek te documenteren, de reproduceerbaarheid te waarborgen en informatie gemakkelijker te delen.

Elektronische lab notebooks bieden de volgende functionaliteiten:

 • Een teksteditor voor het schrijven van notities op een manier die overeenkomt met een papieren notitieboek
 • Spreadsheet tools voor berekeningen, en opmaak van tabellen en grafieken
 • Protocol sjablonen voor het documenteren van standaard procedures
 • Laboratorium inventarissen voor het documenteren van monsters, reagentia en apparatuur
 • Samenwerkingstools voor het delen van experimentele informatie

De TU Delft heeft een abonnement op twee elektronische lab notebooks: eLABJournal en RSpace

Beide opties zijn uitstekende tools en stellen je in staat om het volgende te doen:

 • Data vastleggen en organiseren, en uw data en protocollen koppelen 
 • Gemakkelijk samenwerken door uw documenten en data rechtstreeks in het notebook te delen 
 • Gebruiken als een management tool om lab workflows te observeren en te beheren
 • Data exporteren in verschillende formaten 

Zowel RSpace als eLabJournal hebben een geĆÆntegreerde laboratorium Inventory module voor het traceren van monsters en protocolbeheer. Houd er rekening mee dat de TU Delft ook een aparte tool met vergelijkbare functionaliteit aanbiedt, Lab Servant, die voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving en integreert met relevante TU Delft-systemen en -processen. Mogelijk moet je Lab Servant gebruiken in plaats van de Inventory module in de ELN's. Hier vind je meer informatie.

Beide lab notebooks bieden integratie met andere tools en toepassingen, zoals Dropbox en Google Drive, waarbij RSpace ook een koppeling mogelijk maakt met OneDrive, Box, Egnyte, ownCloud, evenals Mendeley, Github, Slack, MS Teams en protocols.io. Raadpleeg de betreffende pagina's op de websites van eLABJournal en RSpace  voor de volledige lijst van integratiemogelijkheden. 

Houd rekening met eventuele veiligheidsrisicoā€™s voor je data als je integreert met third-party tools.

eLAbJournal of RSpace? 

Zowel eLABJournal als RSpace hebben uitstekende functionaliteiten dus er is geen verkeerde keuze! 

eLABJournal heeft extra functionaliteiten waarmee u uw lab kunt beheren (machinetijd inplannen, monsters beheren), terwijl RSpace meer integraties heeft met andere applicaties. 

eLABJournal wordt momenteel gebruikt door onderzoeksgroepen in afdelingen zoals Bionanoscience, Chemical Engineering, Geoscience & Engineering, Materials Science Engineering en Biomechanical Engineering, terwijl RSpace momenteel wordt gebruikt door onderzoeksgroepen in afdelingen zoals Bionanoscience, Imaging Physics, en Process & Energy.

Om een idee te krijgen van elk product, kunt u hun introductie video's bekijken: eLABJournal en RSpace. 

Voor meer informatie en tutorials kunt u terecht op hun YouTube-kanalen: eLABJournal en RSpace. 

Om toegang te krijgen tot eLABJournal:

 1. Ga naar https://www.elabjournal.com/login/ 
 2. Kies 'log in with your institute accountā€™ (onder het inlogformulier)
 3. Log in met uw netID

Let op: nieuwe ELN-groepen moeten worden gemeld bij support@elabnext.com (eLABJournal Support) om volledige toegang te krijgen tot eLABJournal.

Om toegang te krijgen tot RSpace:

 1. Ga naar https://rspace.tudelft.nl 
 2. De eerste keer dat je inlogt in deze tool, na authenticatie, zal je naar de RSpace aanmeldpagina geleid worden, vooraf ingevuld met wat informatie vrijgegeven van je netID, waar je moet bevestigen dat je een account wil.
 3. Bij volgende logins, ga je direct naar RSpace na authenticatie met je netID.

Data security  

 • Toegang tot zowel eLABJournal als RSpace wordt geauthenticeerd via uw TU Delft netID.
 • RSpace wordt beheerd op een universitaire server waarvan dagelijks een back-up wordt gemaakt met een bewaartermijn van twee weken. Wekelijkse snapshots worden gedurende 1 jaar bewaard.
 • eLABJournal wordt aangeboden als een cloud service. U kunt hier lezen over hun veiligheidsmaatregelen: https://www.elabjournal.com/security/ 
 • Zowel eLABJournal als RSpace zijn niet geschikt voor gevoelige persoonsgegevens betreffende natuurlijke personen, zoals patiĆ«ntgegevens of andere bijzondere persoonsgegevens of zeer vertrouwelijke informatie, zoals informatie over kernreactoren, staatsgeheimen, enz.

ELN User Group

De TU Delft is een informele groep gestart over het gebruik van elektronische lab notebooks om ervaringen uit te wisselen, etc. Als u geĆÆnteresseerd bent om deel te nemen, neem dan contact met ons op via library@tudelft.nl en u zult worden toegevoegd aan de mailinglijst.

Hebt u nog andere vragen? 

Neem dan contact met ons op: library@tudelft.nl

Meer lezen?

Keep calm and go paperless: Electronic lab notebooks can improve your research.