Het doel van datamanagement

Research Data Management (RDM) betreft de organisatie van onderzoeksdata, vanaf het moment waarop voor het eerst data worden verzameld tot en met het delen het en archivering van waardevolle resultaten. Het doel is om betrouwbare verificatie van resultaten mogelijk te maken, zodat er nieuw, innovatief onderzoek kan worden gebaseerd op bestaande informatie.

Research data management maakt deel uit van het onderzoeksproces. Het is erop gericht om het proces zo efficiënt mogelijk te maken en te voldoen aan de verwachtingen en eisen van de universiteit, onderzoeksfinanciers en de wetgeving.

Door data te beheren wordt het mogelijk om:

  • de integriteit en herhaalbaarheid van onderzoek te waarborgen.
  • te garanderen dat onderzoeksdata authentiek, volledig en betrouwbaar zijn.
  • de kans op dataverlies te minimaliseren.
  • de efficiëntie van onderzoek te vergroten.
  • dubbele inspanning te voorkomen door anderen toegang te geven tot data.
  • te voldoen aan de eisen van financiers.
  • erkenning te krijgen voor andere outputs dan publicaties, software, data, protocollen, etc.

RDM Support van de TU Delft Library biedt generieke richtlijnen, tools en diensten om u tijdens elke onderzoeksfase te helpen met vragen over datamanagement: organisatie, opslag, archiveren en delen van verzamelde data. 

Neem voor specifieke vragen en disciplinaire ondersteuning contact op met uw facultaire Data Steward voor advies op maat. 

Bezoek de Data Stewardship website om te weten wat een Data Steward voor u kan betekenen.