Zoeken naar data

Als je overweegt om onderzoeksdata te hergebruiken, kun je gebruik maken  van bestaande data in repositories of andere bronnen. Momenteel is er een grote verscheidenheid aan mogelijkheden om naar onderzoeksdata te zoeken. Voorheen werden data soms gepubliceerd als bijlage bij een tijdschriftartikel of op een persoonlijke website. Maar we zijn op weg naar een tijdperk waarin data als eersteklas onderzoeksobject worden beschouwd en een eigen plaats en identifier verdienen binnen een institutionele datarepository, hetzij voor een specifieke discipline, hetzij meer algemeen van aard.

Je kunt op Re3data.org zoeken naar datarepositories voor je onderzoeksdiscipline.

4TU.ResearchData (waarvan de TU Delft mede-oprichter is) onderhoudt een data archief dat toegang geeft tot onderzoeksdata afkomstig uit toegepast technisch wetenschappelijk onderzoek. Zoek en filter data naar wens in het data-archief.

Heb je hulp nodig bij het zoeken naar bestaande onderzoeksdata? Neem contact op via library@tudelft.nl.

Op de RDM portal vind je informatie over het beheren van onderzoeksdata voor elk stadium van je onderzoek.