Sustainability bij TU Delft

Duurzaamheid is een rode draad in alles wat we doen: onderwijs, onderzoek, valorisatie en onze eigen bedrijfsvoering. Daarbij laten we ons leiden door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN), met focus op:

Affordable and Clean Energy, Clean Water and Sanitation, Sustainable Cities and Communities, Climate action and Industry, Innovations and Infrastructure, Good health and Well-being, Responsible Consumption and Production.

Dat kunnen we uiteraard niet alleen, daarom delen we onze kennis met overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland. Een belangrijke bijdrage aan een duurzame samenleving zijn de nieuwe generaties ingenieurs die we opleiden.

 

We lopen tegen maatschappelijke uitdagingen aan, de een urgenter dan de ander. Het is aan onze toekomstige generatie engineers om de wereld een veiligere, meer duurzame en betere plek te maken.

― Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft
Positie TU Delft in Elsevier ranking meest actieve academische instellingen gebaseerd op aantallen publicaties (2014-2019) in gedefinieerde SDG vakgebieden.