TU Delft | Den Haag

Gezien de rol van Den Haag als nationaal bestuurscentrum en internationale stad van vrede en recht heeft de TU Delft een universiteitsbrede visie ontwikkeld op strategische samenwerking met stakeholders in de hofstad. Bij veel van de maatschappelijke uitdagingen in de 21e eeuw, zoals klimaatadaptatie en energietransitie, spelen technologische innovaties een cruciale rol. Integraal onderdeel van de strategie voor maatschappelijke impact van de TU Delft is dat de universiteit state-of-the-artkennis over techniek dichter bij de wereld van politici, adviseurs, beleidsmakers en uitvoerende ambtenaren in Den Haag brengt, om zo bij te dragen aan meer kennis, betere beleidsvorming en een efficiëntere uitvoering.

Het strategisch programma van de TU Delft | Den Haag richt zich op vergroting van het netwerk, ontwikkeling van (toegepast) onderzoek en onderwijsprogramma's, en een sterkere aanwezigheid en zichtbaarheid van de activiteiten van de TU Delft in Den Haag.
Het team nodigt alle faculteiten van de TU Delft uit hierbij betrokken te raken, zodat de behoeften van stakeholders en de expertise en belangen van onderzoekers optimaal op elkaar aansluiten. Ook wordt gezocht naar intensievere samenwerking met onze partners in het hoger onderwijs.
De TU Delft richt zich hierbij op een duurzame ontwikkeling van technologie en verantwoorde innovatie, waarin waarden een centrale rol spelen.   

Om dit te verwezenlijken streven we naar een sterke aanwezigheid en een uitbreiding van de campus in Den Haag als levendige en inspirerende plek voor onze studenten, onderzoekers en andere medewerkers om te studeren, elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Onze masteropleiding Engineering & Policy Analysis (EPA) dient als een best practice en heeft talloze initiatieven opgeleverd voor gezamenlijke onderzoeksprojecten, gastcolleges, scriptieprojecten en seminars. Daarnaast biedt het een basis voor het creëren van strategische samenwerkingsverbanden met stakeholders in Den Haag en de verdere ontwikkeling daarvan in inspirerende richtingen.
 

Personen

Behnam Taebi

Professor of Energy & Climate Ethics

Cynthia Liem

Associate Professor, Intelligent Systems

Haiko van der Voort

Programme Director MSc Engineering and Policy Analysis

Marcel van der Klaauw

Programme coordinator TU Delft | The Hague

Jing Chu

Office Manager, TU Delft | The Hague

Lilian Hellemons

Office Manager, MSc EPA, TU Delft | The Hague