Geavanceerd, netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement zou een bijdrage kunnen leveren aan de netwerkcapaciteit, specifieke problemen op het gebied van opstoppingen en luchtkwaliteit kunnen helpen oplossen en de gevolgen van verkeersongelukken en grootschalige gebeurtenissen kunnen helpen beperken.

Daarnaast kunnen met communicatie en ‘coöperatie’ tussen voertuigen de capaciteit worden vergroot en verstoringen van de verkeersstroom worden beperkt. Onderzoekers van de TU Delft houden zich bezig met de ontwikkeling van verkeers- en netwerkmodellen voor de analyse van verkeersstromen, de gevolgen van verschillende strategieën voor verkeersmanagement (ex ante) en de verkeersstromen binnen netwerken waarin de strategieën zijn geïmplementeerd (ex post).

Er wordt empirisch onderzoek gedaan in samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en verschillende Nederlandse gemeentes (Amsterdam), evenals in steden in het buitenland.