TU Delft in EU-project over manipulatie en exploitatie van asteroïden voor duurzaam gebruik van de ruimte

Nieuws - 15 oktober 2018

Onderzoekers van de afdeling Space Engineering nemen deel aan een pan-Europees onderzoeksproject, waarbij wordt onderzocht hoe asteroïden kunnen worden verkend en geëxploiteerd en hoe de ruimte duurzaam kan worden gebruikt. Het project Stardust Reloaded heeft €4 miljoen aan Europese financiering ontvangen via de Marie Sklodowska-Curie Actions Initial Training Networks (ITN), een actie in het kader van het H2020-programma van de Europese Unie . Het project wordt gecoördineerd door de universiteit van Strathclyde (Schotland). Binnen het project zullen de TU Delft en het Nederlandse ruimtebedrijf Hyperion de bruikbaarheid beoordelen van autonome navigatie, micro-voortstuwing en orbitale besturingssystemen voor CubeSats bedoeld voor missies naar asteroïden in de verre ruimte. De subsidieovereenkomst met de Europese Commissie is inmiddels ondertekend en de consortiumovereenkomst wordt momenteel voorbereid.

Image: (not related to the Stardust Reloaded project) AIM and CubeSats watch impact.
Copyright: ESA – ScienceOffice.org.

Asteroïden en ruimteschroot

Het project Stardust Reloaded is gefinancierd via de Marie Sklodowska-Curie Actions Initial Training Networks (ITN), een actie in het kader van het H2020-programma van de Europese Unie. De ITN-beurs, die is toegekend in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon2020 van de EU, bouwt voort op een eerder project genaamd Stardust, dat in 2013 van start ging en waarbij baanbrekende technieken zijn geïntroduceerd voor de bewaking, verwijdering en afbuiging van asteroïden en ruimteschroot. Bij dat project werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de synergieën tussen de wetenschappelijke gemeenschappen die asteroïden in en rondom het zonnestelstel bestuderen en de gemeenschappen die onderzoek doen naar lokaal ruimteschroot rondom de aarde.

Stardust Reloaded gaat een stap verder en poogt inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ruimte rondom de aarde en de manier waarop het voortdurend toenemende ruimteverkeer veilig kan worden gereguleerd, om zo botsingen te voorkomen en de ruimte duurzaam te kunnen gebruiken. Dit is noodzakelijk voor de toekomst, waarin ruimtevaartproducten steeds essentiëler zullen zijn. Daarnaast zal het vier jaar durende project onze kennis vergroten over de vorm, zwaartekracht, samenstelling en dynamiek van asteroïden en kometen, met het oog op mogelijke maatregelen om een catastrofale botsing met de aarde te voorkomen, en over manieren waarop de minerale rijkdommen op deze kleine hemellichamen kunnen worden geëxploiteerd ten bate van onze verkenning van het zonnestelsel.

Jonge onderzoekers

Het Stardust Reloaded-consortium bestaat uit 20 partners, waaronder de Europese, Franse en Duitse ruimteagentschappen, en zal een financiële bijdrage leveren aan het werk van 15 beginnende onderzoekers. Een van die beginnende onderzoekers zal in dienst treden bij zowel de faculteit  Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek  van de TU Delft (onder begeleiding van dr. Angelo Cervone) als het bedrijf Hyperion Technologies.

Het doel van Stardust Reloaded is de uitvoering van geavanceerd onderzoek door jonge onderzoekers uit te rusten met vaardigheden die ver uitstijgen boven de norm, variërend van ondernemerschap tot vaardigheden op het gebied van regelgeving. Met de aldus verworven leiderschapsvaardigheden zullen ze zich richten op de toekomst en onderwijsplatforms voor volgende generaties ontwikkelen.  Binnen deze algemene doelstelling zal het project waarover de TU Delft en Hyperion de leiding hebben de bruikbaarheid beoordelen van autonome navigatie, micro-voortstuwing en orbitale besturingssystemen voor CubeSats bedoeld voor missies naar asteroïden in de verre ruimte.

Dr. Cervone: “Deze Europese financieringen zijn bijzonder competitief, met een slagingspercentage voor aanvragers van ongeveer 6 à 7%. Wij zijn er trots op een actieve deelnemer te zijn aan een sterk Europees consortium dat met succes deze financiering heeft verkregen. Dit is een bewijs van de kwaliteit van dit project en de reputatie van de betrokken partners, waaronder de TU Delft en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.”

Meer informatie:

Angelo Cervone: +31 15 27 85326, A.Cervone@tudelft.nl