Strategie aan de TU Delft

Begin 2018 heeft de TU Delft een nieuwe instellingsstrategie voor de komende jaren gepresenteerd: het Strategisch Kader 2018-2024.

Dit Strategisch Kader dient als een kompas voor de TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen.

Het Strategisch Kader 2018-2024 is echter geen routekaart en bevat bijvoorbeeld geen specifieke plannen voor elk onderdeel van de bedrijfsvoering van de universiteit. De reden hiervoor is dat de TU Delft op zoveel gebieden actief is, dat een strategisch kader met aandacht voor alle activiteiten die we ontplooien al snel zou bezwijken onder het gewicht van te veel gedetailleerde sub-strategieën. Deze sub-strategieën zijn daarom in afzonderlijke, meer specifieke strategiedocumenten doorontwikkeld, zoals in onze recente ‘TU Delft Vision on Education’ en ‘Campusvisie’.

Voor verdere informatie over het Strategisch Kader 2018-2024, klik hier.

Voor overige strategie documenten aan de TU Delft, klik hier.

Nieuws

Op 12 januari, tijdens de 176ste Dies Natalis, presenteerde de TU Delft haar nieuwe instellingsplan, het Strategisch Kader 2018-2024. Voor deze gelegenheid maakte Rector Magnicificus en Voorzitter van het College van Bestuur Tim van der Hagen een supersonische reis over de campus in een speciaal ontwikkelde TU Delft Future Tube.

De presentatie is opgenomen en kan nu worden teruggekeken: er is een video van de volledige presentatie (20 min.) en een korte compilatie (6 min.)./* */