Strategie aan de TU Delft

Begin 2018 heeft de TU Delft een nieuwe instellingsstrategie voor de komende jaren gepresenteerd: het Strategisch Kader 2018-2024.Dit Strategisch Kader dient als een kompas voor de TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen.

Als gevolg van de COVID-19 situatie is de TU Delft genoodzaakt geweest om kritisch na te gaan hoe in deze onzekere tijden onze strategische doelstellingen (zoals geformuleerd in het Strategisch Kader 2018-2024) te behalen. Tegen die achtergrond zijn Strategisch Response Teams opgezet die het CvB geadviseerd hebben op een aantal voor de universiteit cruciale gebieden die wellicht al een bron van zorg waren, maar vanwege COVID-19 dit nog sterker zijn. Daarnaast is er een externe analyse uitgevoerd met betrekking tot de belangrijke factoren die een grote impact hebben om de TU Delft. Op basis deze input zijn de Strategische Prioriteiten 2022-2024 opgesteld, waarin de belangrijkste aandachtsgebieden en meer specifieke doelen en plannen voor de TU Delft voor de komende twee jaar zijn geformuleerd. De Strategische Prioriteiten zijn in dit kader zowel een actualisering van het huidige Strategisch Kader als een voorloper van het komende nieuwe strategisch plan (2024-2030).

Voor de Strategische Prioriteiten 2022-2024, klik hier (alleen in Engels beschikbaar) Ook als pdf te downloaden.

Voor verdere informatie over het Strategisch Kader 2018-2024, klik hier.

Voor overige strategie documenten aan de TU Delft, klik hier.