Kennisvalorisatie is een derde wettelijke kerntaak van universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. De overdracht en toepassing van kennis ten behoeve van economie en maatschappij krijgt een steeds belangrijkere plek in het nationale en internationale innovatiebeleid. Technische universiteiten spelen hierin een vooraanstaande rol. De TU Delft ziet het als haar maatschappelijke taak om grensverleggende technisch-wetenschappelijke oplossingen aan te dragen die bijdragen aan impact voor een betere samenleving. 

Actueel

Samenwerken met de TU Delft