Heldere voorwaarden voor snelle groei van universitaire spin-offs

Nieuws - 16 februari 2023

De Universiteiten van Nederland (UNL) hebben vandaag transparante deal term-principes gepresenteerd voor de overdracht van intellectueel eigendom aan universitaire spin-offs. De TU Delft is een van de 12 universiteiten en UMC’s die deze nieuwe deal terms gebruikt. Het uitgangspunt van de nieuwe voorwaarden is dat deze simpel, fair en transparant moeten zijn.

In de deal terms is geregeld op welke manier wordt omgegaan met intellectueel eigendom en het aandeelhouderschap van universiteiten in spin-offs. Ze hebben tot doel om het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten. De deal terms zijn tot stand gekomen in een werkgroep met universiteiten, investeerders en ondernemers en met ondersteuning van Techleap.nl.

Vergoeding

De deal terms zijn bedoeld voor de situatie dat een onderzoeker uit dienst treedt en een bedrijf wil starten met intellectueel eigendom van de universiteit. Het gaat hierbij om de vergoeding voor en afspraken over de intellectuele eigendomsrechten. Die worden overgedragen aan de spin-off tegen een vergoeding die bestaat uit een minderheidsaandeel voor de kennisinstelling binnen het bedrijf of via een licentie/royalties-deal.

Delft Enterprises

De TU Delft investeert via Delft Enterprises in veelbelovende spin-offs. Delft Enterprises was vertegenwoordigd in de werkgroep die deze nieuwe deal terms heeft ontwikkeld. Directeur Paul Althuis: “Dat er nu uniforme deal terms zijn voor alle universiteiten is goed nieuws. Die bieden transparantie aan onderzoekers die een bedrijf willen starten rond een veelbelovende innovatie. Daarnaast wordt het voor investeerders aantrekkelijker om te participeren. Hiermee versnellen we de kans op groei voor ondernemers en daarmee het succes om maatschappelijke impact te maken met hun producten en diensten.”

Investeerders

Investeerders reageren ook positief op de nieuwe deal terms. Forward.One is vaak betrokken bij deelnemingen in Delftse spin-offs. “Goed nieuws voor ondernemende onderzoekers en PhD-studenten die vanuit de universiteit een eigen bedrijf willen starten”, reageert Arjan Göbel, partner bij Forward.One. “Met standaard deal terms weten ondernemers beter wat zij kunnen verwachten en zal het minder tijd kosten om tot een overeenkomst met de universiteit te komen; tijd die de ondernemer veel beter kan stoppen in het bouwen van hun start-up!”

PHYSEE

Delftse spin-offs reageren eveneens positief. Ferdinand Grapperhaus, directeur van PHYSEE, spreekt uit ervaring. De ondernemer startte in 2014 zijn spin-off – met gelukkig een positief resultaat - zonder dat hij vooraf precies wist waar hij aan toe was met de TU Delft. "Deze transparante deal terms helpen ondernemers in een vroege fase bij het maken van strategische keuzes die nog lang van impact kunnen zijn op hun verdere bedrijfsvoering en resultaat", aldus Grapperhaus.

Periodieke monitoring

Het gebruik van de deal terms wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd door de kennisinstellingen, in samenwerking met Techleap.nl, ondernemers en investeerders. Zo wordt er gewerkt aan steeds beter werkende afspraken voor universitaire spin-offs.

De deal terms zijn hier te vinden.