Extra-weerbare gewassen door integratie van plantenbiologie, simulatiemodellen en AI

Nieuws - 07 juli 2023 - Webredactie Communication

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft bekend gemaakt dat zij 15 miljoen euro bijdraagt aan PlantXR, een onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling’ voor extra-weerbare gewassen (eXtra Resilient, XR). Het totaalbudget van CropXR komt hiermee op ruim € 90 miljoen voor de komende 10 jaar. Het NWO-besluit is het startsein voor het nieuwe Nederlandse instituut CropXR, dat plantenbiologie, simulatiemodellen en kunstmatige intelligentie gaat integreren in ‘slimme veredelingsmethoden’ om gewassen beter bestand te maken tegen klimaatverandering, en daarbij ook minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. TU Delft werkt in dit initiatief samen met Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, de Universiteit van Amsterdam en tientallen bedrijven uit de Nederlandse plantenveredelingssector, biotechnologie en verwerkende industrie samen aan fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek, datacollectie en datadeling, onderwijs en het bevorderen van brede toepassing van de uitkomsten. 

Meer weerbaarheid dringend nodig

Snellere ontwikkeling van extra-weerbare gewassen is wereldwijd noodzakelijk omdat veel gewassen onder invloed van klimaatverandering te maken krijgen met extremere omstandigheden (zoals hitte, droogte, wateroverlast en ziekteverwekkers). Tegelijk moeten boeren in de toekomst door strengere milieuregels minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten om planten te beschermen. Alleen met weerbaardere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende decennia genoeg duurzaam verbouwde gewassen produceren. 

TU Delft draagt bij aan CropXR vanuit meerdere disciplines

Vanuit TU Delft dragen Luca Laurenti, Manuel Mazo (3mE) samen met Marcel Reinders, Christoph Lofi en Geert-Jan Houben (EEMCS) bij aan CropXR met hun expertise in regeltechniek, AI en machine learning. Manuel Mazo (3mE): "In CropXR onderzoeken we de veerkracht van gewasvariëteiten tegen watertekort, plagen en andere stressfactoren voor de groei van gewassen. We proberen de specifieke genen die verantwoordelijk zijn voor het vergroten van de veerkracht van een gewasvariëteit af te leiden uit verzamelde experimentele datamodellen. Samen met de groep van mijn 3mE-collega Luca Laurenti ontwikkelen we nieuwe systeembiologische gereedschappen om biologische systemen te analyseren. Deze zijn gemodelleerd door een combinatie van zowel mechanistische als data-gestuurde technieken." Marcel Reinders (EWI) reageert: “CropXR biedt een geweldige kans om de AI-expertise van TU Delft in te zetten bij het slimmer gebruiken van data over gewassen om daarmee het begrip van de fysiologie van planten te versnellen. We zien een unieke aanpak voor ons waarin AI wordt gekoppeld aan mechanistische modellering, waardoor veredelaars een meer doelgerichte aanpak krijgen om planten weerbaarder te maken en breder toepasbaar in de wereld”. Christoph Lofi (EWI) voegt daaraan toe: " Wij dragen nieuwe benaderingen aan voor het beheren, engineeren en analyseren van grootschalige datasets om ontwikkelingen in de plantenwetenschappen mogelijk te maken en te informeren."

Financiële bijdragen van meerdere partijen

Naast de financiële bijdrage uit het NWO Langetermijnprogramma PlantXR, ontving CropXR in 2022 al financiering uit het Nationaal Groeifonds (NGF), toen het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingediende voorstel voor CropXR werd gehonoreerd. Tevens dragen de Foundation for Food & Agricultural Research (FFAR), de private partijen en kennisinstellingen financieel bij aan de ontwikkeling van weerbare gewassen. 

In lijn met TU Delft AgTech Institute en AI Initiative

De TU Delft is blij dat ook de NWO bijdraagt aan dit programma. CropXR past mooi bij de ambities en activiteiten van TU Delft AgTech Institute, dat onderzoek en innovatie stimuleert in de agrarische en voedingssector.

CropXR is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderzoek en industrie om de veerkracht van de wereldwijde voedselproductie te versterken in toenemende extremere klimaten zoals droogte en overstromingen. TU Delft AgTech Institute, samen met de betrokken onderzoeksafdelingen, heeft een belangrijke aanjagende rol gespeeld in het tot stand brengen van dit sterke consortium, NWO LTP en NGF- voorstellen en in de organisatorische stappen die binnen de TU Delft nodig zijn geweest voor de start van het programma.

Liselotte de Vries, business developer TU Delft AgTech Institute

Met de rol die Delftse wetenschappers in dit consortium spelen sluit CropXR eveneens mooi aan bij het geheel aan onderwijs- onderzoeks- en innovatie-activiteiten van het TU Delft AI Initiative. Het AI Initiative staat onder leiding van Geert-Jan Houben en verbindt onderzoek en onderwijs in en met AI, data en digitalisatie, waarbij samenwerkingsverbanden als deze met wetenschappers van binnen en buiten de TU Delft zorgen voor extra impact van onze AI-kennis en kunde.  

Het is geweldig om te zien hoe AI-wetenschappers van de TU Delft onderzoeks- en innovatiebijdragen kunnen leveren aan de belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van dit prestigieuze, nationale langetermijnprogramma. Samen met de toekenning uit het Nationaal Groeifonds laat dit zien hoe de aanpak van de TU Delft om fundamenteel onderzoek in AI te combineren met onderzoek naar specifieke toepassingsgebieden van AI, een uitstekende basis vormt voor impact in de samenleving.

Geert-Jan Houben, Pro Vice Rector Magnificus AI, Data en Digitalisering

Meer over TU Delft AgTech Institute

Het TU Delft AgTech Institute bevordert onderzoek en innovatie in AgriFood technologie. Het bevordert publiek-private partnerschappen door de sector te verbinden met de kennis en expertise van TU Delft op het gebied van engineering en systemen. De unieke R&D-portfolio die voortkomt uit deze samenwerkingsverbanden is gericht op maatschappelijke en industriële eisen aan de sector en zal een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzame toekomst in AgriFood met nieuwe high-tech oplossingen. Meer informatie:  https://www.tudelft.nl/en/agtech-institute/

Meer over AI, data en digitalisering aan de TU Delft

Bij de TU Delft geloven we dat AI-technologie van groot belang is voor een duurzamere, veiligere en gezondere toekomst. Wij onderzoeken, ontwerpen en bouwen AI-technologie en bestuderen de toepassing ervan in de samenleving. AI-technologie speelt een sleutelrol in elk van onze acht faculteiten en is een integraal onderdeel van het onderwijs van onze studenten. Door AI-onderwijs, -onderzoek en -innovatie creëren we impact voor een betere samenleving. Bezoek onze website en ontdek meer over AI-onderzoek, -onderwijs en -innovatie in AI, Data & Digitalisering: www.tudelft.nl/ai