Executive Education vergroot innovatiekracht van organisaties

Nieuws - 06 juni 2023

De druk in grote organisaties loopt op. Hoe baan je je een economisch en maatschappelijk verantwoorde weg, door de wereldwijde transities en radicale technologieën? “Met Executive Education”, stelt Zwanet van Lubek, hoofd Corporate Innovation aan de TU Delft. “Onze kennis vergroot de innovatiekracht van jouw organisatie. Dat is je vliegwiel voor toekomstbestendigheid.”

De transities waar we voor staan, zijn stuk voor stuk complex: klimaatverandering, circulaire economie, energietransitie, urbanisatie, mobiliteit en betaalbare gezondheidszorg. De ontwikkeling van radicaal vernieuwende technologie zoals AI, quantum computing en digitalisering raast daar dwars doorheen en biedt zowel kansen als uitdagingen.
Van Lubek: “Executive Education is ontwikkeld om te komen tot bruikbare technologische oplossingen die zowel aansluiten op de vraagstukken van je organisatie, als de samenleving verder helpen.”

Wat houdt Executive Education in?

“De TU Delft ontwikkelt programma’s op maat, afgestemd op vraagstukken én het ecosysteem van de organisatie. Het kan gaan om kortdurende programma’s van enkele masterclasses tot trajecten van 6 maanden of langer. Vaak geven we onze Executive Education op onze Campus; het kan ook in-company.

Kun je een voorbeeld noemen?

Voor het complete Amsterdamse kantoor van Bain & company ontwikkelde TU Delft een diepgaande en unieke Sustainability masterclass over vijf thema’s rond energie en klimaat. Bain’s consultants adviseren ’s werelds toonaangevende bedrijven over ingrijpend nieuwe bedrijfsstrategiën en -modellen. Die zijn nodig vanwege nieuwe EU-regels gericht op duurzaamheid, ESG: Environmental, Social and Governance. Dankzij onze onze expertise kan Bain vanaf nu oplossingen doorgronden en vanaf morgen de duurzame impact van bedrijven enorm vergroten.”

Waarom ziet de TU Delft Executive Education als haar taak?

“Ons hoogste doel als universiteit is impact maken voor een betere samenleving. We staan met zijn allen voor die grote maatschappelijke opgaven. Maar ze liggen bij grote organisaties op hun bord. Via Executive Education helpen we hen - en daarmee de samenleving - om oplossingen te ontwikkelen.”

Waar worstelen organisaties dan precies mee?

“Het ecosysteem van organisaties bestond eerder voornamelijk uit de business en een supply chain. Dat is inmiddels enorm verbreed. Zowel de wereldwijde transities als technologie spelen nu een veel grotere rol. Bovendien geldt dit nu voor veel méér sectoren. Eerder hadden alleen bedrijven met een R&D-afdeling te maken met technologie. Nu geldt dit ook voor banken, energiebedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen en overheden.

Ik zie in ons bedrijvennetwerk dat de druk oploopt. Hoe zorg je dan als grote organisatie dat je op besluitvormingsniveau kennis hebt van trends, risico’s en gevolgen, zodat je die kunt vertalen naar langetermijnvisie en sterke besluiten? Hoe kies je een duurzaam pad? Een business school bezoeken is al lang niet meer genoeg.”

Executive Education is direct toepasbaar. En werkt als een vliegwiel voor innovatiekracht en toekomstbestendigheid.

Wat maakt juist de TU Delft geschikt om organisaties te helpen?

“De TU Delft heeft kennis van alle relevante disciplines. We doen bijvoorbeeld vooraanstaand onderzoek naar nieuwe energiebronnen en duurzaam materiaalgebruik. Maar ook naar de rol van technologieën als quantum computing en AI in ethisch verantwoorde duurzaamheidsoplossingen. We weten ook wat er te weten valt over klimaatadaptief bouwen. Omgekeerd kunnen we een opgave vanuit verschillende disciplines aanvliegen. De kennis van onze hoogleraren helpt je organisatie haar doelen te bereiken én maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden.”

Brede deelname onder een organisatie is cruciaal. Waarom?

“Als je investeert in je hele team, gaat de kennis van je organisatie in één keer naar een next level. Maar belangrijker nog: deze mensen, met kennis van je missie, de randvoorwaarden en uitdagingen van je organisatie, gaan er meteen over discussiëren. Ze vertalen kennis direct naar uitdagingen en kansen. Er ontstaan gesprekken op hoog niveau, die ze blijven voeren - ook na afloop. Met Executive Education haal je dus breedgedragen innovatiekracht in huis.

De grootste impact haal je als je onze Executive Education aanbiedt aan de afdeling of het MT-team direct onder de top van je organisatie. Deze mensen hebben namelijk zicht op de vraagstukken van de werkvloer én adviseren je top over wat de organisatie nodig heeft. Laat je onze kennis los op deze groep, dan geef je je organisatie een vliegwiel voor technologische innovatie en toekomstbestendigheid.”

Is technologie dan de oplossing voor alles?

“Er ligt niet voor elk vraagstuk een oplossing klaar. Daarvoor is de dagelijkse werkelijkheid te complex. De grote waarde van TU Delft en onze Executive Education is dat we niet alleen informatie overdragen over transities en technologie. Wij versterken innovatieve denkkracht. Technologie biedt namelijk alleen oplossingen, als je die op een goede manier inzet. De mens moet altijd centraal staan. Dat betekent ten eerste dat mensen controle behouden over technologie. Daarnaast moet je zo ontwerpen dat technologie bijdraagt aan het welzijn van alle mensen. Dat vraagt technologie die ethiek meeneemt. Elke organisatie heeft daarnaast haar eigen randvoorwaarden. Dit alles absorberen en samen doorontwikkelen tot oplossingen die in de praktijk impact maken: dat is Executive Education.

Samenwerking is de sleutel tot bruikbare technologische oplossingen die zowel aansluiten op de vraagstukken van organisaties, als de samenleving verder helpen.

Samenwerken is dus de sleutel. Hoe werkt dat in de praktijk?

“De TU Delft biedt kennis over en duiding van transities en technologieën. Zo helpen wij je organisatie bij het identificeren van kansen en risico’s. Vervolgens maken we samen een vertaalslag: welke technologie biedt kansen voor welke vraagstukken? Aan welke randvoorwaarden of regels moet die technologie verder voldoen? Die inzichten ontstaan door interactie tussen de deelnemers en onze hoogleraren, over disciplines heen. De technologie kun je vervolgens samen doorontwikkelen, om te komen tot bruikbare oplossingen voor je organisatie. Uitwisseling van kennis creëert dus paadjes, als het ware, op weg naar oplossingen.

On site samenwerken versterkt dit. Op de inspirerende Campus vind je bijvoorbeeld YES!, één van Europa’s toonaangevende tech-incubators. Ook zijn er start-up- en scale-upcommunities op gebied van robotica en AI, quantum en biotechnologie. Die bieden inspiratie voor adaptatie en innovatie.”

Executive Education verbetert resultaten en helpt talent te behouden, zegt je. Zie je dat terug?

“Ja. De kennis die mensen opdoen, is direct toepasbaar in de organisatie. Hun besluit- en adviesvaardigheid verbetert. Onderlinge discussie zorgt dat ze elkaars vraagstukken beter begrijpen. Ze gaan vaker kennis uitwisselen en beter samenwerken. Teams bereiken meer.

Op individueel niveau raken veel professionals sterk geïnspireerd en meer gemotiveerd om zich langdurig in te zetten voor ‘de zaak’. En dat is geen luxe op deze krappe arbeidsmarkt.”

Richt de TU Delft zich vooral op bedrijven?

“Nee, zeker niet. Alle grote organisaties hebben te maken met zowel hun kerntaak als de maatschappelijke opgaven. Elke grote organisatie moet zich dus een weg te banen door enerzijds de transities en anderzijds de kansen, risico’s en mogelijke oplossingen van technologie.

Executive Education sluit precies aan op de behoefte en vraagstukken van je organisatie, aangezien we programma’s op maat ontwikkelen. Of je nu een adviesbureau bent dat haar multinationals beter wil adviseren over energie en klimaat. Een bouwconcern dat klimaatbestendig wil gaan bouwen. Of een ministerie, dat beleid wil ontwikkelen over AI en digitalisering.
De overheid is trouwens relevant omdat zij wet- en regelgeving opstelt. Als dat niet tijdig gebeurt, loopt de samenleving extra risico’s én haal je onbedoeld de vaart uit de ontwikkeling van oplossingen. Neem oude vergunningsregels voor windturbines. In het verleden zijn er verouderde modellen geplaatst, omdat het vergunningentraject zo beperkt was ingericht dat nieuwere turbines die energetisch en economisch rendabeler waren, daar niet in pasten.”

Tot slot: wat drijft jou om hier zo veel energie in te steken?

“De vraagstukken waar we voor staan, zijn te groot om als individuele bedrijven of kennisinstellingen aan te gaan. Ik geloof sterk in intensieve samenwerking. Waar ik persoonlijk blij van word, is dat Executive Education winst oplevert voor iedereen. Deelnemers krijgen toepasbare kennis en een enorme boost in hun motivatie. Organisaties creëren er innovatiekracht mee. Hoogleraren krijgen waardevolle inzichten uit de praktijk. De TU Delft draagt uiteindelijk bij aan oplossingen die verschil maken. Wat wil je nog meer?”