Samenwerken met TU Delft

Voor een succesvolle innovatie is een constructieve samenwerking net zo belangrijk als kennis en creativiteit. Om technologische innovaties te kunnen transformeren naar toepassingen die een toegevoegde waarde voor de samenleving hebben (Impact for a better society), hebben we hulp van externe partners nodig. Als universiteit met diepe wortels in de samenleving werken we – zowel nationaal als internationaal - samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties of direct via individuen aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op onze samenleving. Zo kunnen wij onze kennis ten bate van de samenleving inzetten.

Hieronder vind je verschillende manieren en vormen van samenwerken

Samenwerkingen met meerdere partijen zijn essentieel om complexe technologische ontwikkelingen te vertalen naar innovaties. Wij slaan een brug tussen academici en bedrijven met ambitie door het ontwikkelen van strategische samenwerkingen. Samen met experts ontwikkelen we onderzoeks- en innovatieprojecten op maat die passen bij de strategische agenda van bedrijven. Daarbij betrekken we ons uitgebreide TU Delft en TU Delft Campus netwerk van academici, studenten, ondernemers en corporates.

Geïnteresseerd in een samenwerking? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onderzoeksprojecten zijn vaak zo complex dat ze alleen goed kunnen worden uitgevoerd via een thematische aanpak. Daarbij werken verschillende disciplines samen. Denk bijvoorbeeld aan robotica, waarbij werktuigbouwkunde, elektrotechniek, industrieel ontwerpen en informatica samenkomen.

Binnen de universiteit vindt deze samenwerking plaats binnen onderzoeksinstituten, onderzoeksscholen en de zogeheten Delft Research-based Initiatives. Verder wordt samengewerkt met andere (technische) universiteiten in Nederland en een aantal toonaangevende instituten. Ook op internationaal gebied is de TU Delft actief op tal van terreinen, zoals bijvoorbeeld het Global Initiative en de Joint Research Centres.

De TU Delft zoekt de dialoog op met de industrie, beleidsmakers en politici van Nederland en de Europese Unie. Het Funding team helpt haar achterban met de indiening van het voorstel, maar helpt ook bij het samenbrengen van partijen om gezamenlijke voorstellen in te brengen. 
Samen met het academisch personeel vormt het Funding team een succesvolle partner in het agenderen van onderzoeksbeleid en de ontwikkeling van lange termijn onderzoeksprogramma's van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Heb je intresse in een samenwerking met de TU Delft als partner en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden die je kunt aanwenden?

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de TU Delft, resulteert regelmatig in nieuwe technologische ontwikkelingen, uitvindingen en software. Het benutten van die innovaties is belangrijk voor onze samenleving. Intellectuele Eigendomsrechten (IE) spelen bij het effectief benutten een belangrijke rol. Daarom stelt de TU Delft zich als doel om het eigendomsrecht van (een deel van) de vindingen te beschermen met een octrooi (patent).

Een octrooi maakt het mogelijk om een vinding commercieel te exploiteren. Aan de TU Delft gegenereerde kennis, krijgt dan waarde door toepassing. Daar zijn diverse mogelijkheden voor zoals het verlenen van een licentie op het octrooi, het verkopen van het octrooi aan een marktpartij, door onderzoekscontracten af te sluiten of door middel van het oprichten van een start-up. Een overzicht van ons patent portfolio is o.a. te vinden in de database van Espacenet. Ben je geinteresseerd in een specifiek patent of wil je vrijblijvend de mogelijkheden verkennen, dan kun je contact opnemen met ons Patent Office


The place where everything comes together

Pioneering for change

De TU Delft is de voeding voor het innovatie ecosysteem van TU Delft Campus. Samenwerken met de TU Delft biedt ook direct toegang tot dit unieke ecosysteem. Verschillende fieldlabs en meer dan 200 startups verspreid over verschillende hubs, vormen de broedplaats voor radicale innovaties op het gebied van robotica, AI, quantum, medtech en de energietransitie.