“Impact for a better society” is het motto van de instellingsstrategie van de TU Delft. De TU Delft creëert deze impact door haar onderzoekpotentieel systematisch te ordenen vanuit aansluiting bij maatschappelijke thema’s. De daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen zijn vaak zo complex dat ze alleen beantwoord kunnen worden door krachten te bundelen: soms via samenwerking met onderzoekers vanuit verschillende disciplines, soms ook door samen te werken met collega’s uit het bedrijfsleven of met maatschappelijke partners. Hierbij wordt rekening gehouden met nationale onderzoeksprioriteiten, zoals geformuleerd in de Nationale Wetenschapsagenda of het Topsectorenbeleid, alsmede internationale speerpunten, waaronder het EU-programma Horizon 2020 of de UN Sustainable Development Goals.

De thematische samenwerking kent vele vormen, afhankelijk van waar de benodigde expertise te vinden is: tussen faculteiten, regionaal, nationaal en internationaal. In onderstaand overzicht staan verschillende instrumenten voor thematische samenwerking. Klik voor meer informatie over de verschillende vormen en overige initiatieven, op ‘lees meer’ onder de verschillende kopjes.