Onderzoekscholen

Een onderzoekschool brengt het onderzoek en de opleiding van onderzoekers op een bepaald vakgebied bijeen. De school draagt bij aan de nationale afstemming van onderzoeksprogramma’s binnen specifieke disciplines, en heeft met name een belangrijke rol in het verzorgen van de ‘derde poot’ van de promovendi-opleiding, te weten de vakinhoudelijke vaardigheden.