Faculteitsoverstijgende samenwerking

De TU Delft stimuleert multidisciplinair en cross-facultair onderzoek dat aandacht geeft aan verantwoorde maatschappelijke innovatie. Wij verbinden ons onderzoek systematisch met maatschappelijke uitdagingen. De daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen zijn vaak zo complex dat ze alleen beantwoord kunnen worden door krachten te bundelen. De Delft Research-based Initiatives (DRIā€™s) en de TU Delft Institutes zijn samenwerkingsverbanden binnen de TU Delft, georganiseerd rondom specifieke onderwerpen. 

Delft Research-based Initiatives (link)
Gezondheid, energie, globalisering, infrastructuur & mobiliteit zijn de grote maatschappelijke thema's van nu. Daarom heeft de TU Delft op deze vier gebieden Delft Research-based Initiatives (DRIā€™s) opgericht. Dit zijn virtuele, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen verschillende faculteiten aan de TU Delft die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vragen die binnen deze vier themaā€™s aan de orde zijn. De DRIā€™s zijn gesprekspartners voor overheid en bedrijfsleven, signaleren kansen en brengen innovatieve wetenschap actief voor het voetlicht.

TU Delft Institutes (link)
De onderzoekscapaciteit van de TU Delft is op specifieke, vaak relatief jonge onderzoeksgebieden gebundeld in universiteitsbrede samenwerkingsverbanden: de TU Delft Institutes. Deze virtuele bundeling van hoogwaardige capaciteit vergroot de zichtbaarheid van de TU Delft op dit onderzoeksgebied en stelt ons nog beter in staat aansluiting te vinden bij (internationale) consortia en onderzoeksprogrammaā€™s, en aantrekkelijk te zijn voor wetenschappelijk talent. 

Andere vormen van faculteitsoverstijgende samenwerking
Naast de DRIā€™s en instituten zijn er ook andere vormen van faculteitsoverstijgende samenwerking. Zo werken de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) en de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI) samen met TNO in QuTech, een geavanceerd onderzoekscentrum op het gebied van quantum computing en quantum internet. De faculteiten Technische Natuurwetenschappen (TNW), Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Materiaalwetenschappen (3mE), Techniek, Bestuur en Management (TBM) en Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI), werken samen in het e-Refinery consortium om de chemische en energie-industrie te elektrificeren en decarboniseren. In AiTech werken wetenschappers van verschillende faculteiten samen op het gebied van autonome technologie en de menselijke verantwoordelijkheid in de digitale samenleving.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De verschillende faculteiten van de TU Delft werken intensief samen in vele andere projecten.