Onderzoekers van de TU Delft doen wereldwijd toonaangevend onderzoek op uiteenlopende gebieden als quantum-nano, bio-nanotechnologie, civiele techniek, maritieme techniek, bouwkunde, transport, watermanagement, lucht- en ruimtevaarttechnologie en robotica. Een deel van hen ontving een eervolle onderscheiding of prijs voor hun wetenschappelijke prestaties of kreeg een omvangrijke onderzoekssubsidie toegekend. Met trots presenteren wij bij deze een selectie van deze prijzen en de wetenschappers die ze hebben gewonnen.

Op deze pagina hebben we zowel de excellentieprogramma’s opgenomen van de ERC en NWO, die in brede zin gezien worden als belangrijke indicatoren voor wetenschappelijke excellentie (zie bijvoorbeeld de nationale Balans van de Wetenschap), alsmede belangrijke erkenningen die zich specifiek richten op de Technische Wetenschappen. 

Fotocredits header: NWO, fotografie: Bram Saeys

Excellentieprogramma's

De Europese Unie kent via de European Research Council (ERC) beurzen toe aan wetenschappers die fundamenteel en grensverleggend onderzoek doen. De ERC kent vijf typen beurzen toe. De persoonlijke beurzen zijn er voor startende onderzoekers (Starting Grant) tot meer ervaren (Consolidator Grant) en gevestigde onderzoekers die leidend zijn in hun vakgebied (Advanced Grant).

De ERC Proof of Concept beurs helpt ERC-beurshouders de kloof te overbruggen tussen onderzoek en het commercieel of maatschappelijk potentieel. Naast persoonlijke beurzen kent ERC ook een beurs toe aan baanbrekende interdisciplinaire samenwerkingsverbanden: de Synergy Grant.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste financiers van wetenschap in Nederland. De organisatie rijkt onder andere de Spinozapremie uit - de hoogste onderscheiding in Nederland voor fundamentele wetenschap. Als de evenknie hiervan binnen de toegepaste wetenschappen kan de Stevinpremie worden beschouwd. Daarnaast kent NWO de voornaamste, nationale persoonsgebonden excellentiesubsidies toe, de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) voor onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen. Excellent teamwork kan binnen Nederland worden onderscheiden met een Zwaartekrachtsubsidie, bedoeld voor wetenschappelijke consortia die de potentie hebben om tot de wereldtop op hun gebied te gaan behoren.

Hieronder volgt een overzicht van de NWO-toekenningen van het afgelopen jaar.

2021

Veni

Towards realistic models for spatiotemporal data
dr. Kirsten Kirchner
Domain: Science

New approach to numerical methods for Maxwell’s equations
dr. Carolina Urzua Torres
Domain: Science

Understanding emergent quantum states atom-by-atom
dr. Koen Bastiaans
Domain: Science

Engineered topological quantum networks
dr. Eliska GreplovĂĄ
Domain: Science

Smart microscopes to see the quantum world
dr. Kaveh Lahabi
Domain: Science

Sensing local properties for novel spin-qubit operations
dr. Maximilian Russ
Domain: Science

Investigating unconventional superconductivity in layered, magnetic, quantum materials
dr. Yaojia Wang
Domain: Science

The Garden Complex
dr. ir. Bieke Cattoor
Domain: SSH

Mattering Minds: Understanding the Ethical Lives of Technologically Embedded Beings with 4E
dr. Janna van Grunsven
Domain: SSH

Physics-informed AI to avoid power blackouts in the energy transition
dr. Jochen Cremer
Domain: AES

Sustainable and Miniature Power Solutions for Future Internet-of-Things
dr. Sijun Du
Domain: AES

The ‘Plug-and-Play Radionuclide Generator’: Nanoparticle-Based Recyclable Target Materials
dr. ir. Robin de Kruijff
Domain: AES

Nanoplastic – Macroproblem? Unraveling removal mechanisms during water treatment
Dr. dipl.-ing. Kim Mare Lompe
Domain: AES

Peatland: living on a gassy soil. Revealing the role of gas on the behaviour of peats
dr. Stefano Muraro
Domain: AES

Regenerative propellers: sustainable and quiet electric propeller aircraft with in-flight energy recovery
dr. ir. Tomas Sinnige
Domain: AES

From signal-based modeling to sensation-based modeling
dr. Yasemin Vardar
Domain: AES

Vidi

Democratizing Cloud Application Programming
Dr. Asterios Katsifodimos
Domain: AES

Physics-informed data-driven modelling and control of floating wind turbines
Dr. Ir. A. Viré
Domain: AES

Space duster on sunlight
Dr. M.J. Heiligers
Domain: AES

Game Theory Empowered by Data Science and Control Theory to Improve Metastatic Cancer Treatment
Dr. K. Stankova
Domain: Science

Sustainable learning of Artificial Intelligence from large-scale noisy data
Dr. K. Batselier
Domain: Science

Robots with a gentle touch
Dr. M. Wiertlewski
Domain: AES

Moire materials from one-dimensional van der Waals heterostructures
Dr. S. Conesa-Boj
Domain: Science

Hydrogen Bubbles Quantified
Dr. ir. J.W. Haverkort
Domain: AES

Vici

Quantum gets heavy
Prof. Dr. Gary Steele
Domain: Science

Mathematical foundations for equations with noise
Prof. dr. ir. Mark Veraar
Domain: Science

Behalve algemene prijzen en toekenningen, zijn er binnen de technische en beta- wetenschappen specifieke onderscheidingen die als een proxy voor excellentie kunnen worden beschouwd.  Belangrijke erkenningen zijn onder meer de Prins Friso Ingenieursprijs, die jaarlijks toegekend wordt aan de Nederlandse ingenieur van het jaar: een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Eens in de vijf jaar staat bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs de natuurkunde centraal, eveneens eens in de vijf jaar gaat de prijs naar vernieuwende wetenschap op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

2020
In 2020 zijn de uitreikingen van verschillende prijzen helaas gecanceld of uitgesteld. Desondanks werden verschillende van specifieke onderscheidingen voor technische en bĂštawetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers.
Zo ging de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek voor de tweede keer op rij naar een wetenschapper van de TU Delft: dit jaar naar prof.dr. Pablo Cesar. Deze prijs heeft hij ontvangen voor zijn onderzoek naar het modelleren en besturen van complexe collecties media-objecten. Ook ontving dr. Emiel Lorist de KWG-prijs (Koninklijk Wiskundig Genootschap) voor zijn promotieonderzoek. Dr.ir. Ad van Well kreeg, samen met collega’s van 3mE, de Vanadium Award voor het beste wetenschappelijke artikel met betrekking tot onderzoek naar vanadium. Ook ontving dr. Arthur Gorter de Vries (Biotechnology) de Westerdijk Award voor het beste proefschrift van het jaar in de categorie Environmental & Applied Microbiology. Uit dezelfde onderzoeksgroep ontving Jasmijn Hassing de Kiem Award van de KNVM/MVMM voor jonge microbiologen. De H.I. Waterman Sustainability Award ging in 2020 naar dr.ir. Marie-Eve Aubin-Tam. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper binnen de Applied Sciences van de TU Delft die bijdraagt aan ontwikkelingen die tegelijkertijd de economie versterken en het milieu verbeteren.

2019
In 2019 werden verschillende van deze specifieke onderscheidingen voor technische en beta-wetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers. Zo kende het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de KIVI Academic Society Award 2019 toe aan Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability en kreeg Prof.dr. Kobus Kuipers als een van de grondleggers van de ‘nanofotonica’ de Physicaprijs 2019, een prijs jaarlijks uitgereikt aan een eminente in Nederland werkzame natuurkundige. Ook ontving Prof.dr. Elmar Eisemann de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2019, heeft Dr. Dion Gijswijt de tweejaarlijkse N.G. de Bruijn Prijs van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in ontvangst genomen voor zijn invloedrijke wiskundige paper over combinatorische optimalisatie, won Dr. Menno Veldhorst de Nicholas Kurti Science Prize 2019 voor zijn baanbrekende onderzoek naar quantumbits op basis van silicum en germanium en heeft Prof.dr. Dariu Gavrila de Outstanding Research Award 2019 ontvangen van de IEEE Intelligent Transportation Systems (ITS) Society.

2018
In 2018 werden verschillende van deze specifieke onderscheidingen voor technische en beta-wetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers. Zo kreeg dr. Nima Tolou de Prins Friso Ingenieursprijs voor de Nederlandse Ingenieur van het jaar toegekend, ontving prof.dr. Mark van Loosdrecht de prestigieuze Stockholm Water Prize, is prof.ir.em. Hans de Jonge voor zijn inspanningen binnen de vakgebieden Volkshuisvesting en Stedebouw onderscheiden met de Hudig Penning die slechts eens in de vijf jaar wordt uitgereikt, ontving prof.dr.ir. Sybrand van der Zwaag als eerste Nederlandse wetenschapper de Grande MĂ©daille van de Franse Materiaalkunde-vereniging SF2M (SociĂ©tĂ© Française de Metallurgie et de MatĂ©riaux), kreeg prof.dr. Jack Pronk de International Metabolic Engineering Award voor zijn bijdrage aan de metabolische engineering en ontving prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen een Distinguished Membership and Distinguished Achievement Award van de Society of Petroleum Engineers.
Wetenschap, technologie en design, dat zijn de hoekstenen van het onderzoek aan de TU Delft. Soms krijgen onderzoekers van de TU Delft ook designprijzen toegekend. Een nieuw grijperontwerp ontwikkeld door het team van transporttechnoloog dr.ir. Dingena Schott in samenwerking met de Nederlandse grijperfabrikant Nemag, ontving in 2018 de Red Dot Award, een internationale designprijs. Eerder ontving het ontwerp al een Innovative Technology Award.

Zie voor meer prijzen en toekenningen het overzicht met gerelateerde nieuwsberichten op deze pagina.

Gerelateerde berichten

21 augustus 2023

5 miljoen voor zoektocht naar "ontbrekende schakel" in quantumcommunicatie

5 miljoen voor zoektocht naar "ontbrekende schakel" in quantumcommunicatie

De TU Delft en haar Kavli Institute of Nanoscience hebben een subsidie van vijf miljoen dollar ontvangen van de Kavli Foundation voor de financiering van een onderzoeksproject om het quantumequivalent van telecommunicatie te ontwikkelen.

03 augustus 2023

Zeventien Veni’s voor Delftse toponderzoekers

Zeventien Veni’s voor Delftse toponderzoekers

NWO heeft aan 188 veelbelovende onderzoekers uit de volle breedte van de wetenschap Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegewezen. In de domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) worden zeventien wetenschappers van de TU Delft gehonoreerd. De laureaten kunnen daarmee in de komende drie jaar hun eigen onderzoekideeën verder ontwikkelen.

11 juli 2023

Nationale Wetenschapsagenda honoreert twee Delftse consortia

Nationale Wetenschapsagenda honoreert twee Delftse consortia

Negentien consortia ontvangen financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Hiervan gaan twee NWA-ORC toekenningen naar wetenschappers van TU Delft. De kern van de projecten wordt gevormd door actieve samenwerking tussen verschillende onderzoekdisciplines, verschillende kennisinstellingen en met publieke sectoren en bedrijfsleven. De projecten krijgen financiering in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

29 juni 2023

Acht Delftse onderzoekers ontvangen Vidi-beurs

Acht Delftse onderzoekers ontvangen Vidi-beurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan acht Delftse wetenschappers uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW) een Vidi-financiering van maximaal 800.000 euro. Hiermee kunnen de laureaten in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. In totaal zijn 97 Vidi-beurzen toegekend.

24 juli 2022

Delft Hyperloop wint de European Hyperloop Week

Delft Hyperloop wint de European Hyperloop Week

Het studententeam Delft Hyperloop heeft de eerste prijs voor het beste hyperloop prototype tijdens de European Hyperloop Week gewonnen, een internationale hyperloopwedstrijd waar zestien teams vanuit de hele wereld aan deelnamen. Na zich een jaar lang volledig gestort te hebben op het ontwerpen en bouwen van een hyperloop prototype, streed het Delftse team, bestaande uit 38 studenten van de TU Delft, afgelopen week tegen de internationale tegenstanders.