Onderzoekers van de TU Delft doen wereldwijd toonaangevend onderzoek op uiteenlopende gebieden als quantum-nano, bio-nanotechnologie, civiele techniek, maritieme techniek, bouwkunde, transport, watermanagement, lucht- en ruimtevaarttechnologie en robotica. Een deel van hen ontving een eervolle onderscheiding of prijs voor hun wetenschappelijke prestaties of kreeg een omvangrijke onderzoekssubsidie toegekend. Met trots presenteren wij bij deze een selectie van deze prijzen en de wetenschappers die ze hebben gewonnen.

Op deze pagina hebben we zowel de excellentieprogramma’s opgenomen van de ERC en NWO, die in brede zin gezien worden als belangrijke indicatoren voor wetenschappelijke excellentie (zie bijvoorbeeld de nationale Balans van de Wetenschap), alsmede belangrijke erkenningen die zich specifiek richten op de Technische Wetenschappen. 

Fotocredits header: NWO, fotografie: Bram Saeys

Excellentieprogramma's

De Europese Unie kent via de European Research Council (ERC) beurzen toe aan wetenschappers die fundamenteel en grensverleggend onderzoek doen. De ERC kent vijf typen beurzen toe. De persoonlijke beurzen zijn er voor startende onderzoekers (Starting Grant) tot meer ervaren (Consolidator Grant) en gevestigde onderzoekers die leidend zijn in hun vakgebied (Advanced Grant).

De ERC Proof of Concept beurs helpt ERC-beurshouders de kloof te overbruggen tussen onderzoek en het commercieel of maatschappelijk potentieel. Naast persoonlijke beurzen kent ERC ook een beurs toe aan baanbrekende interdisciplinaire samenwerkingsverbanden: de Synergy Grant.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek biedt persoonlijke onderzoekssubsidies aan doormiddel van hun Talent Programma. Dit programma voorziet financiering voor creatief en vrij onderzoek gedurende verschillende carrière stadia. De “Veni” voor beginnende wetenschapper, de “Vidi” voor meer ervaren wetenschapper die bouwen aan hun onderzoekgroep en de “Vici” voor senior wetenschappers die al een onderzoekslijn hebben opgezet.

Behalve algemene prijzen en toekenningen, zijn er binnen de technische en beta- wetenschappen specifieke onderscheidingen die als een proxy voor excellentie kunnen worden beschouwd.  Belangrijke erkenningen zijn onder meer de Prins Friso Ingenieursprijs, die jaarlijks toegekend wordt aan de Nederlandse ingenieur van het jaar: een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Eens in de vijf jaar staat bij de Christiaan Huygens wetenschapsprijs de natuurkunde centraal, eveneens eens in de vijf jaar gaat de prijs naar vernieuwende wetenschap op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

2020
In 2020 zijn de uitreikingen van verschillende prijzen helaas gecanceld of uitgesteld. Desondanks werden verschillende van specifieke onderscheidingen voor technische en bètawetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers.
Zo ging de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek voor de tweede keer op rij naar een wetenschapper van de TU Delft: dit jaar naar prof.dr. Pablo Cesar. Deze prijs heeft hij ontvangen voor zijn onderzoek naar het modelleren en besturen van complexe collecties media-objecten. Ook ontving dr. Emiel Lorist de KWG-prijs (Koninklijk Wiskundig Genootschap) voor zijn promotieonderzoek. Dr.ir. Ad van Well kreeg, samen met collega’s van ME, de Vanadium Award voor het beste wetenschappelijke artikel met betrekking tot onderzoek naar vanadium. Ook ontving dr. Arthur Gorter de Vries (Biotechnology) de Westerdijk Award voor het beste proefschrift van het jaar in de categorie Environmental & Applied Microbiology. Uit dezelfde onderzoeksgroep ontving Jasmijn Hassing de Kiem Award van de KNVM/MVMM voor jonge microbiologen. De H.I. Waterman Sustainability Award ging in 2020 naar dr.ir. Marie-Eve Aubin-Tam. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper binnen de Applied Sciences van de TU Delft die bijdraagt aan ontwikkelingen die tegelijkertijd de economie versterken en het milieu verbeteren.

2019
In 2019 werden verschillende van deze specifieke onderscheidingen voor technische en beta-wetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers. Zo kende het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) de KIVI Academic Society Award 2019 toe aan Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability en kreeg Prof.dr. Kobus Kuipers als een van de grondleggers van de ‘nanofotonica’ de Physicaprijs 2019, een prijs jaarlijks uitgereikt aan een eminente in Nederland werkzame natuurkundige. Ook ontving Prof.dr. Elmar Eisemann de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2019, heeft Dr. Dion Gijswijt de tweejaarlijkse N.G. de Bruijn Prijs van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in ontvangst genomen voor zijn invloedrijke wiskundige paper over combinatorische optimalisatie, won Dr. Menno Veldhorst de Nicholas Kurti Science Prize 2019 voor zijn baanbrekende onderzoek naar quantumbits op basis van silicum en germanium en heeft Prof.dr. Dariu Gavrila de Outstanding Research Award 2019 ontvangen van de IEEE Intelligent Transportation Systems (ITS) Society.

2018
In 2018 werden verschillende van deze specifieke onderscheidingen voor technische en beta-wetenschappen toegekend aan TU Delft wetenschappers. Zo kreeg dr. Nima Tolou de Prins Friso Ingenieursprijs voor de Nederlandse Ingenieur van het jaar toegekend, ontving prof.dr. Mark van Loosdrecht de prestigieuze Stockholm Water Prize, is prof.ir.em. Hans de Jonge voor zijn inspanningen binnen de vakgebieden Volkshuisvesting en Stedebouw onderscheiden met de Hudig Penning die slechts eens in de vijf jaar wordt uitgereikt, ontving prof.dr.ir. Sybrand van der Zwaag als eerste Nederlandse wetenschapper de Grande Médaille van de Franse Materiaalkunde-vereniging SF2M (Société Française de Metallurgie et de Matériaux), kreeg prof.dr. Jack Pronk de International Metabolic Engineering Award voor zijn bijdrage aan de metabolische engineering en ontving prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen een Distinguished Membership and Distinguished Achievement Award van de Society of Petroleum Engineers.
Wetenschap, technologie en design, dat zijn de hoekstenen van het onderzoek aan de TU Delft. Soms krijgen onderzoekers van de TU Delft ook designprijzen toegekend. Een nieuw grijperontwerp ontwikkeld door het team van transporttechnoloog dr.ir. Dingena Schott in samenwerking met de Nederlandse grijperfabrikant Nemag, ontving in 2018 de Red Dot Award, een internationale designprijs. Eerder ontving het ontwerp al een Innovative Technology Award.

Zie voor meer prijzen en toekenningen het overzicht met gerelateerde nieuwsberichten op deze pagina.

Gerelateerde berichten

10 januari 2024

Wim Bouwman ontvangt J.B. Westerdijkprijs 2024

Wim Bouwman ontvangt J.B. Westerdijkprijs 2024

Tijdens het nieuwjaarsontbijt 2024 van de faculteit Technische Natuurwetenschappen heeft dr. Wim Bouwman (Radiation Science and Technology) de prestigieuze J.B. Westerdijkprijs ontvangen. Hij ontving de prijs voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan het onderwijs.

15 november 2023

Waterlinies Scriptieprijs voor gepromoveerde Federica Marulo

Waterlinies Scriptieprijs voor gepromoveerde Federica Marulo

Hoe kunnen historische militaire systemen behouden blijven in grootstedelijke gebieden? Dat is in een notendop het onderwerp van het bekroonde onderzoek van Federica Marulo. Onlangs ontving ze de Waterlinies Scriptieprijs voor haar proefschrift.

01 november 2023

Asterios Katsifodimos, vroege bijdrager van Apache Flink, geëerd met SIGMOD Systems Award

Asterios Katsifodimos, vroege bijdrager van Apache Flink, geëerd met SIGMOD Systems Award

Als erkenning voor zijn bijdrage aan de wereld van datacommunicatie en netwerken, is Asterios Katsifodimos, een van de oprichtende leden van het Apache Flink ontwikkelingsteam, onderscheiden met de SIGMOD Systems Award. Deze prestigieuze prijs is gereserveerd voor veelgebruikte en invloedrijke software die het landschap van datacommunicatie significant beïnvloedt.

18 oktober 2023

Andrew Webb wint Huibregtsen Prijs voor Betaalbare MRI-scanners

Andrew Webb wint Huibregtsen Prijs voor Betaalbare MRI-scanners

Hoge veld MRI-expert, Professor Andrew Webb van de afdeling Micro-elektronica, en zijn Oegandese collega, Johnes Obungoloch, hebben de Huibregtsen Prijs 2023 in ontvangst mogen nemen. Hun opmerkelijke prestatie is het ontwikkelen van een betaalbaar, draagbaar en duurzaam MRI-apparaat, speciaal ontworpen voor hersenscans in ontwikkelingslanden.

21 augustus 2023

5 miljoen voor zoektocht naar "ontbrekende schakel" in quantumcommunicatie

5 miljoen voor zoektocht naar "ontbrekende schakel" in quantumcommunicatie

De TU Delft en haar Kavli Institute of Nanoscience hebben een subsidie van vijf miljoen dollar ontvangen van de Kavli Foundation voor de financiering van een onderzoeksproject om het quantumequivalent van telecommunicatie te ontwikkelen.