Waterlinies Scriptieprijs voor gepromoveerde Federica Marulo

Nieuws - 15 november 2023 - Communication BK

Hoe kunnen historische militaire systemen behouden blijven in grootstedelijke gebieden? Dat is in een notendop het onderwerp van het bekroonde onderzoek van Federica Marulo. Onlangs ontving ze de Waterlinies Scriptieprijs voor haar proefschrift.

Voor haar onderzoek vergeleek Federica Marulo de benadering van militair erfgoed in Italië en Nederland met de twee casestudies van het Verschanste Veld (Entrenched Field) van Mestre, Italië en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In beide speelde water een centrale rol. Na te hebben gekeken naar de geschiedenis van landschapsbescherming in beide landen, werden archiefonderzoek, interviews en veldobservaties gebruikt om de aanpak in het recente verleden te vergelijken. 

Natuur-, cultuur- en erfgoedbescherming

Hoewel de noodzaak om de onderlinge verbanden tussen natuur en cultuur aan te pakken een veelbesproken onderwerp is geworden op het gebied van erfgoedbehoud, zijn militaire landschappen bijna volledig buiten deze discussie gelaten. In haar onderzoek wordt een interessant verband gelegd tussen cultuur en natuur en wordt een geslaagde vergelijking gemaakt tussen hoe dat verband in Italië en in Nederland wordt aangepakt.

Juryoordeel

Alle aspecten van de beoordeling bij elkaar genomen heeft de jury deze scriptie als beste beoordeeld. De jury bestond uit Henk van de Boomgaard (Stichting Menno van Coehoorn), Wim Adriaansen (Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie) en René Ros (Kenniscentrum Waterlinies).

Meer informatie

  • Federica Marulo promoveerde in 2022 op haar proefschrift 'At the crossroads of Architecture and Landscape, Preservation Strategies of Historic Military Systems: a Comparison between Italy and the Netherlands' en is hier te downloaden.
  • Inmiddels is Federica Marulo werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen 
  • De Waterliniescriptieprijs werd in 2020 ingesteld en in 2021 voor het eerst uitgereikt.