Onderzoek bij de faculteit Bouwkunde

Zes maatschappelijke thema’s geven richting

Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de klimaatverandering, het groeiend gebrek aan grondstoffen en de toenemende stedelijke ongelijkheid, maken het noodzakelijk het ontwerp en de inrichting van onze leefomgeving een nieuwe richting te geven om de wereld leefbaar en bewoonbaar te houden. Deze noodzaak plaatst het onderzoek van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft in het centrum van de zoektocht naar antwoorden op de grote uitdagingen van vandaag en morgen. 

Onderzoeksprogramma’s ingebed bij vier afdelingen

Het onderzoek bij de faculteit Bouwkunde is ingebed in de onderzoeksprogramma’s van onze afdelingen.