Verenigingen

Aan de Faculteit Bouwkunde zijn verschillende verenigingen verbonden die zich inzetten voor het onderwijs en het vakgebied. Voor (oud) studenten zijn er een studie- en alumnivereniging, maar ook diverse actieve praktijkverenigingen.

Studievereniging Stylos

De studievereniging van Bouwkunde, Stylos, is sinds 1894 uitgegroeid tot een studievereniging met ruim 2100 leden en circa 100 actieve commissieleden. Stylos is daarmee een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Nederland. De studievereniging behartigt de belangen van de bouwkundestudent en organiseert activiteiten die een meerwaarde hebben voor de opleiding en het vakgebied.

Meer informatie over Stylos
Stylos is te bereiken via info@stylos.nl

Praktijkverenigingen

Iedere afstudeerrichting binnen de faculteit heeft een eigen praktijkvereniging. Deze vormen de schakel tussen de student, het bedrijfsleven en de docenten; de praktijkverenigingen organiseren bijvoorbeeld excursies, studiereizen of een bedrijvendag. De Faculteit Bouwkunde kent zes praktijkverenigingen:

Architecture: Argus

Building Technology - BouT

Geomatics - GEOS

Management in the Built Environment - BOSS

Management in the Built Environment - Forum

Urbanism & Landscape Architecture - Polis

De Bouwpub

Elke dinsdag en donderdag organiseert Stichting de Bouwpub een borrel voor medewerkers en studenten in de Bouwpub. Het bestuur van de Bouwpub bestaat uit medewerkers en studenten van de Faculteit Bouwkunde. Zij runnen het café naast hun werk en studie.

Meer informatie over de Bouwpub