BK-Labs

De BK-Labs zijn de laboratoria binnen de faculteit Bouwkunde. Zij zijn betrokken bij zowel onderwijs als onderzoek en stimuleren een levendige samenwerking tussen studenten, academici, en publieke en particuliere partners. De BK-Labs ontwikkelen nieuwe ideeën op diverse vakgebieden en werken aan relevante maatschappelijke kwesties, zoals energiebesparing en verbeterde duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

TU Delft Labs