Nieuws

rss

12 januari 2022

Woningcrisis en woonconcepten voor senioren

Woningcrisis en woonconcepten voor senioren

Recent wordt veel gediscussieerd over de rol van doorstroming van senioren in de wooncrisis. Ongetwijfeld komen er woningen vrij als senioren zouden (kunnen) verhuizen. Maar wat willen senioren die groot wonen zelf? Wat zijn hun woonwensen en dilemma’s? Kunnen nieuwe woonconcepten waarbij delen en collectiviteit centraal staan een bijdrage leveren aan de doorstroming? En hoe kunnen deze nieuwe woonconcepten ontwikkeld en ontworpen worden zodat ze aansluiten bij de behoeftes van senioren?

21 december 2021

Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Hydrogen rocks – mogelijkheden van waterstof bij mondiale energietransitie

Een open acces boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland met daarin een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.

21 december 2021

NWO subsidie voor WEF project Zuid-Afrika

NWO subsidie voor WEF project Zuid-Afrika

Meer inzichten verkrijgen in de historische verbondenheid tussen water, energie en voedsel, de zogenaamde water-energy-food (WEF)-nexus is nodig om de toekomst duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Afrika te stimuleren. Een NWO-subsidie voor een nieuw onderzoeksproject is bedoeld om een leeromgeving op te richten. Hierin wordt theoretisch en methodologische kennis ontwikkeld waarin de ruimtelijke dynamiek en de lange-termijn interacties tussen water, energie en voedsel worden geanalyseerd. Met de te verwachte resultaten wil het project bijdragen aan een duurzame visie op de herbestemming van extractie landschappen in het algemeen en in Zuid Africa in het bijzonder.

20 december 2021

Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Kwantitatieve gegevens collaboratieve huisvesting

Kwantitatieve gegevens over collaboratieve huisvesting zijn momenteel versnipperd of zelfs alleen op aanvraag beschikbaar, en het ontbreekt aan standaarddefinities. Dit verhindert een vergelijkend begrip van de uitdagingen en kansen die deze huisvestingsvormen bieden. Bovendien zijn vergelijkende gegevens nodig om wederzijds leren en communicatie tussen gebruikers in verschillende landen en regio's te vergemakkelijken.

16 december 2021

Scriptieprijs voor 3D reconstructie van gebouwmodellen

Scriptieprijs voor 3D reconstructie van gebouwmodellen

Het reconstrueren van 3D-modellen van gebouwen is van cruciaal belang voor veel stedelijke toepassingen, zoals stadsplanning, analyse van het zonnepotentieel en, -simulatie van stedelijke stromen zoals wind en warmte. Toch is dit nog steeds een onbeantwoord probleem in het vakgebied van geo-informatie, remote sensing en aanverwante gebieden. Bestaande technieken vereisen laserscans van hoge kwaliteit als input. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de inwinning van data. Bovendien worden de gebouwmodellen in de bestaande platforms (zoals Google Earth) gerepresenteerd door veel driehoeken. Een dergelijke representatie is dus niet werkbaar voor de latere verwerking en toepassing.

14 december 2021

Architecture Drawing Prize 2021 voor handgetekende graphic novel

Architecture Drawing Prize 2021 voor handgetekende graphic novel

Met zijn inzending 'Reconfiguring Addis Ababa's Narratives - Storytelling for Architecture' is Antonio Paoletti, - masterstudent van en nu alumnus- van de Global Housing afstudeerstudio 'Addis Ababa Living Lab' (2019-2020) uitgeroepen tot winnaar van de handgetekende categorie van de internationale Architecture Drawing Prize 2021.

09 december 2021

Samen een wijk ontwerpen in een digitaal poldermodel

Samen een wijk ontwerpen in een digitaal poldermodel

Het EquiCity project gebruikt een computerspel om diverse inbrengen voor stedelijke herontwikkeling te combineren. Vorige week vond de eerste openbare test plaats.

07 december 2021

Unesco-leerstoel Water, Ports and Historic Cities toegekend aan hoogleraar Carola Hein

Unesco-leerstoel Water, Ports and Historic Cities toegekend aan hoogleraar Carola Hein

Waterrijke steden, zoals havensteden, hebben veelal een rijke geschiedenis. Ze staan daarbij in de frontlinie van klimaatverandering, migratie, urbanisatie en veel andere grote ontwikkelingen en uitdagingen. De adaptatie naar steeds nieuwe omstandigheden laat erfgoedsporen na in de havenstad. Hoe kunnen we leren van deze geschiedenis voor vraagstukken in de toekomst?

30 november 2021

Bouwen in hout is slecht voor het milieu. Feit of fictie?

Bouwen in hout is slecht voor het milieu. Feit of fictie?

Klimaatverandering en materiaalschaarste, in combinatie met woningnood, vragen acuut om alternatieve materialen die de milieuschade van de bouw beteugelen. Biobased materialen, en in het bijzonder de nieuwste generatie massahoutproducten, kunnen een essentiële rol spelen en een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal en circulair maken van de bouw.

27 november 2021

Studentenwerk Stad × Ruimte: Cross-section thinking

Studentenwerk Stad × Ruimte: Cross-section thinking

De ondergrond krijgt meer ruimte in het ontwerpen van de gebouwde omgeving. De Vlaams-Nederlandse ontwerpstudie Stad × Ruimte werkte samen met de interdisciplinaire masterstudio Architecture & Urban Design door studenten de nadruk te laten leggen op de verticale doorsnede tijdens het ontwerpen. Het studentenwerk, dat de kansen onderzoekt van ondergronds bouwen en leven in Amsterdam en daarbuiten is, samen met het werk van de professionele ontwerpteams, tot en met 6 februari 2022 te zien in een tentoonstelling.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.