Ingenieur of stagiair nodig?

Veel bedrijven staan te springen om een ondernemende student die een periode komt stage lopen. U kunt uw stageplaats op verschillende manieren bij Bouwkunde studenten onder de aandacht brengen.

Op zoek naar een stagiair?

Studenten Bouwkunde kunnen in het derde studiejaar (bacheloropleiding) stage lopen bij een instelling of bedrijf. Tijdens de stage maakt de student kennis met de beroepspraktijk. De inhoud van de stage kan grotendeels vrij worden ingevuld. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat de student zich in de praktijkomgeving op een wetenschappelijke wijze opstelt. Dit betekent dat de student niet alleen participeert in de standaardwerkzaamheden van een bureau, maar ook een deel van zijn tijd benut om een analyse te maken van een zelf te formuleren onderwerp of onderwerpen gerelateerd aan het bedrijf en/of haar professionele context. De student is dus behalve participant ook kritisch kijker binnen het bedri

  • De stage duurt minimaal 8 weken.
  • Een student moet aan zijn stage 560 uur besteden.
  • Het is mogelijk om de belasting over meerdere weken te verdelen, mits aangetoond wordt dat het aantal van 560 uur daadwerkelijk aan de stage is besteed met een minimum van 3 dagen per week.

Advertentie op website

U kunt een advertentie op de website van studievereniging Stylos laten plaatsen. Vul hiervoor het formulier in op de website van studievereniging D.B.S.G. Stylos.

Aandacht via de praktijkverenigingen

Iedere afstudeerrichting heeft een praktijkvereniging. Deze praktijkverenigingen vormen de schakel tussen student, bedrijfsleven en de docenten. Informeer bij de praktijkvereniging die aansluit bij uw vakgebied naar de mogelijkheden om uw stageplaats onder de aandacht te brengen.

Op zoek naar een ingenieur?

Bent u op zoek naar een jonge academicus of net afgestudeerd bouwkundig ingenieur? Ga dan naar bemiddelingsbureau SUPAIR.