Samenwerken

Als een van de grootste architectuurfaculteiten in Europa, en leidend op gebied van ontwerp en design, speelt de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een sleutelrol in ontwerpgericht onderzoek waarin aandacht voor actuele, maatschappelijke en technologische vraagstukken.

De Faculteit Bouwkunde biedt bedrijven, overheden, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties verschillende mogelijkheden tot samenwerking:

  • Uitvoeren van contractonderzoek
    Specifieke onderzoeksvragen en –opdrachten vanuit zowel overheids- of bedrijfsleven kunnen bij de Faculteit Bouwkunde worden uitgezet.
  • Deelname aan samenwerkingsverbanden
    De faculteit participeert in samenwerkingsverbanden op zowel nationaal als internationaal niveau.
  • Participatie in Europese onderzoeksprojecten
    De Faculteit Bouwkunde participeert graag in Europese onderzoeksprojecten.

Contact

Frank van der Hoeven