Beroepservaringsperiode

Als je de MSc opleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences hebt afgerond, ben je Bouwkundig Ingenieur (Ir).  Als je de titel architect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige wilt voeren, moet je je inschrijven in het architectenregister.

Op grond van de Wet op de architectentitel (WAT) is de beroepservaringperiode (BEP) verplicht gesteld voor iedereen die na 31 december 2014 afstudeert in een van de vakdisciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en zich wil inschrijven in het architectenregister. Dit betekent dat je na je studietijd eerst nog een beroepservaringperiode moet volgen voordat je je in het architectenregister kunt registreren.

In Delft geldt dat dus voor alle studenten van de mastertracks Architecture,  Urbanism en Landscape Architecture. 

Lees meer over de beroepservaringsperiode op de website van het Bureau Architectenregister

Beroepservaringsmodules

De Faculteit Bouwkunde is door het Bureau Architectenregister erkend als aanbieder van modules voor de beroepservaringperiode (BEP). De faculteit biedt de volgende modules aan:

Contracteren

De omgevingsvergunning voor een bouwproject

Aanbestedingsrecht in de praktijk

Missie, visie, strategie; de ontwerper als ondernemer

De kosten bedragen € 110,- per dagdeel. De modules bestaan uit één of twee dagdelen. Er is geen BTW van toepassing.

Aanmelden
Je kunt je tot twee weken voor aanvang van een module aanmelden via BEP-bk@tudelft.nl.

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over de beroepservaringperiode (BEP) op de FAQ-pagina van het Bureau Architectenregister

Voor- en najaar 2024

In voor- en najaar 2024 worden beroepservaringsmodules aangeboden.

Vragen over de BEP