Bacheloropleiding

In de bacheloropleiding Bouwkunde wordt de basis gelegd voor de kennis en vaardigheden die je later nodig hebt in de verschillende vakgebieden waarbinnen bouwkundig ingenieurs werken. De opleiding is breed opgezet. In deze studie ben je zowel met techniek, als theorie en ontwerpen bezig. Jouw eigen creativiteit en ruimtelijk inzicht spelen daarin een grote rol. De bacheloropleiding is in het Nederlands. 

Je wordt technisch-wetenschappelijk opgeleid en leert ingewikkelde problemen helder en stapsgewijs te analyseren. Je werkt alleen of samen aan verschillende ontwerpprojecten en leert over de wisselwerking tussen techniek, cultuur en leefomgeving.

Met ingang van het academisch jaar 2018/2019 geldt voor de bacheloropleiding Bouwkunde een Numerus Fixus.