Nieuws

09 mei 2023

Tentoonstelling BK Africa: A Laboratory of the Future? te zien in Venetië

Tentoonstelling BK Africa: A Laboratory of the Future? te zien in Venetië

Met de tentoonstelling BK Africa: A laboratory of the future? van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft als voortrekker, brengt de tentoonstelling in Venetië een selectie van recente projecten, onderzoek en andere initiatieven samen die ingaan op de snelle transformatie van het Afrikaanse continent. Het werk is ontwikkeld door studenten, docenten en partners in Afrika van de faculteit Bouwkunde.

08 mei 2023

TU Delft zet in op batterij van de toekomst

TU Delft zet in op batterij van de toekomst

Een belangrijke uitdaging in de energietransitie is het efficiënt en flexibel opslaan én transporteren van hernieuwbare energie. Batterijen spelen daarin een belangrijke rol. Maar toch is er nog veel onderzoek en innovatie nodig. Om dat te stimuleren, lanceert TU Delft – donderdag 11 mei 2023 – e4BatteryDelft: een gloednieuw platform dat kijkt naar het elektrochemisch opslaan van hernieuwbare energie – met respect voor de wereld om ons heen, op een manier dat het betaalbaar is en ook nog eens volledig Europees.

08 mei 2023

Project ‘Cowborgs in de polder’: van ontworpen zuivellandschappen tot stikstofcrisis

Project ‘Cowborgs in de polder’: van ontworpen zuivellandschappen tot stikstofcrisis

Geautomatiseerde technologieën hebben de groei van de Nederlandse zuivelindustrie gestimuleerd. Tegenwoordig wordt deze sector bekritiseerd vanwege het negatieve effect op de natuur met name in de context van de stikstofcrisis. Om de milieuproblemen veroorzaakt door de landbouw beter aan te pakken, is het belangrijk om te begrijpen hoe de toepassing van automatisering en andere digitale technologie in deze sector, de omgeving waar voedsel wordt geproduceerd beïnvloedt.

04 mei 2023

Druk op de Nederlandse koopwoningmarkt neemt verder af

Druk op de Nederlandse koopwoningmarkt neemt verder af

In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van de koopprijzen van woningen verder door. Ook blijkt het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad op een lager niveau uit te komen dan we in voorgaande jaren gewend zijn geweest. Toch is er zeker geen sprake van een vrije val op de koopwoningmarkt. De markt raakt wel meer ontspannen, waardoor de consument iets meer keuze krijgt en steeds vaker weer onder de vraagprijs durft te bieden. De geringe nieuwbouwproductie van koopwoningen en de aanhoudende bevolkingsgroei zorgen wel voor een toenemende vraagdruk, waardoor prijsstijgingen op de middellange termijn aannemelijk is.

13 april 2023

Onderzoek bij faculteit Bouwkunde zeer goed beoordeeld

Onderzoek bij faculteit Bouwkunde zeer goed beoordeeld

Eind november 2022 bezocht een commissie van vooraanstaande experts de Faculteit Bouwkunde om zich een oordeel te vormen over ons onderzoek (2016-2021). De bevindingen van de commissie tijdens deze onderzoeksvisitatie zijn heel positief.

12 april 2023

Toekomst van een omstreden linie

Toekomst van een omstreden linie

Ons verleden heeft soms omstreden kanten, als het bijvoorbeeld gaat om erfgoed verbonden met de Tweede Wereldoorlog of de slavernij. Bij het beschermen van dit omstreden erfgoed, moet er een goed plan zijn om de verschillende visies en gevoeligheden rond dit erfgoed te waarderen. Erfgoedexperts willen dit natuurlijk bewaren. Maar hoe denkt het publiek dat naast dit erfgoed woont daarover? 

07 april 2023

Open technologie laureaat voor ‘‘UPCAST GLASS: Upcycling van glasafval door gieten’

Open technologie laureaat voor ‘‘UPCAST GLASS: Upcycling van glasafval door gieten’

Het recyclen van glas reduceert het gebruik van primaire grondstoffen en energiegebruik tijdens productie. Alleen verpakkingsglas wordt nu gerecycled. Bijna al het andere glas wordt gedowncycled of gestort. De huidige glasproductieprocessen kunnen niet omgaan met de vervuiling en de chemische variaties in de reguliere afvalglasstromen.

07 april 2023

"De wooncrisis lossen we niet op door bouwen 1 miljoen woningen"

"De wooncrisis lossen we niet op door bouwen 1 miljoen woningen"

De wooncrisis staat tegenwoordig hoog op de politieke agenda. Dat was in 2019 nog wel anders. Bij TU Delft waren de contouren van het probleem destijds wél al in beeld. Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance) kreeg de vraag om het project 1M Homes te leiden. Centraal stond de vraag: is het noodzakelijk om één miljoen woningen bij te bouwen of kan het anders?

07 april 2023

Groeifondsgelden voor Toekomstbestendige leefomgeving

Groeifondsgelden voor Toekomstbestendige leefomgeving

Met het Nationaal Groeifonds investeert de Nederlandse regering miljarden in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Onlangs is voor het programma Toekomstbestendige Leefomgeving, waar industriële nieuwbouw- en renovatieoplossingen worden (door)ontwikkeld het definitieve budget toegekend.

28 maart 2023

“Duurzame toepassingen lossen niet vanzélf alle problemen op.”

“Duurzame toepassingen lossen niet vanzélf alle problemen op.”

Welke woorden zijn nodig om uitdrukking te geven aan wat je ervaart als je de IPCC-rapporten en de kranten leest? Om een echt duurzame toekomst te beschrijven? Silke Jonk (student industrial ecology TU Delft) en Elise Chalcraft (oud-student sociology and urban studies, EUR) maakten een woordenboek met tien nieuwe begrippen. Eén daarvan wordt voorgelegd aan Arjan van Timmeren hoogleraar Environmental Technology & Design en wetenschappelijk directeur van Resilient Delta Initiative.