Collaborative living uitgelicht - boekpresentatie

Nieuws - 18 oktober 2023 - Communication BK

Collaborative living (collectief wonen) beleeft een revival in Nederland. Te midden van een ongekende huizencrisis wenden steeds meer mensen zich tot collectieve zelforganisatie om te zorgen voor huisvesting die gemeenschapsgericht, milieuvriendelijk en betaalbaar is. Maar waarom komen deze initiatieven zo moeilijk van de grond? En wat kunnen we leren van andere Europese landen?

Het open access boek "Together: Towards Collaborative Living" gaat in op de volgende vragen: waarom is samenwerkend wonen relevant, hoe kunnen we dergelijke woonvormen realiseren, en wie moet welke acties ondernemen voor samenwerkend wonen om bij te dragen aan duurzamere steden en regio's? Het boek illustreert de dilemma's en mogelijkheden om te komen tot een nieuw paradigma voor samen leven in de eenentwintigste eeuw.

Project Together!

Het boek bouwt voort op het kennisprogramma dat Project Together! n het najaar van 2021 heeft ontwikkeld. Gedurende zes weken werden verschillende activiteiten georganiseerd rond drie thema's: waarom samenleven ertoe doet; hoe samenleven tot stand komt; en de benodigde actie om een meer samenwerkende stad van de toekomst te creëren. Doeners en denkers - zowel Nederlands als internationaal - deelden hun kennis en ervaringen tijdens drie debatten, een paneldiscussie, een tentoonstelling en drie seminars.

Het boek bevat een verzameling essays, data en cases uit Nederland en andere Europese landen, die de huidige golf van nieuwe collectieve zelfgeorganiseerde woonprojecten met als doel inclusief, betaalbaar en duurzaam te zijn, uiteenzet. 

Tijdens de boekpresentatie leggen de auteurs uit waarom samenwonen een opleving doormaakt en welke woonpraktijken deze woonvorm mogelijk maken. Samen met pleitbezorgers van samenwerkend wonen en met praktijkmensen en beleidsmakers in de Nederlandse woonsector zullen de auteurs discussiëren over de toekomst van collaborative living. Wie kan het voortouw nemen in de co-creatie van huisvesting? Welke projecten zijn er al te vieren? En wat kan Nederland leren van andere Europese voorbeelden? 

Meer informatie

  • Het boek is geschreven door Darinka Czischke, Marije Peute en Sara Brysch van de afdeling Management in the Built Environment en wordt gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger op 24 oktober, 20.00 uur.
  • Voor meer informatie over de presentatie en om je aan te melden, klik hier.
  • Het boek kan worden gedownload via de DOI-link.
  • Het boek kan in gedrukte vorm worden besteld bij nai010.  
  • Het Together! Project was een kennisprogramma van de TU Delft Faculteit Bouwkunde en Gebouwde Omgeving in samenwerking met de gemeenten Delft en Den Haag, Inbo Architecten, Platform 31 en het Ministerie van BZK.