AiDAPT

AI voor een duurzame en veerkrachtige gebouwde omgeving

Van het allereerste ontwerp tot het plan voor de recycling van de gebruikte materialen: bij de aanleg en het gebruik van de gebouwde omgeving komen ontzettend veel beslissingen kijken. Ongelijksoortige esthetische en sociaal-economische factoren, die onvermijdelijk samenhangen met veroudering en bedreigingen van buiten, moeten via een dynamische en met data gevoede aanpak in deze beslissingen worden meegenomen. De bestaande computersystemen voor het optimaliseren van besluitvorming in architectuur en infrastructuur kunnen de toenemende complexiteit niet meer aan.

Recente ontwikkelingen in AI bieden nieuwe kansen voor de ondersteuning van het besluitvormingsproces. Big data uit de gebouwde omgeving is in opkomst, denk bijvoorbeeld aan beeld, video en de output van metingen in en aan gebouwen. De rekenkracht voor dataverwerking neemt bovendien nog steeds toe. AI stelt ons in staat om verschillende fasen van besluitvorming rondom de gebouwde omgeving te analyseren, optimaliseren en automatiseren.

Bij AiDAPT komen data-driven intelligence en model-based engineering samen. We onderzoeken state-of-the-art machine learning en deep learning-methoden en zetten deze in in voor bijvoorbeeld automatische herkenning van visuele achitectonische elementen, dynamic feature extraction, en autonome besluitvorming, zodat we de keuzes kunnen maken die leiden tot een duurzame en veerkrachtige gebouwde omgeving.

Het AiDAPT Lab is onderdeel van het TU Delft AI Labs programma.

The team

Directors

/* */