TU Delft AI Labs & Talent Programma

TU Delft AI Labs

De 24 TU Delft AI Labs zetten zich in voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van AI, data en digitalisering. Deze labs zijn een belichaming van de brug tussen onderzoek ‘in’ en ‘met’ AI, data en digitalisering. Ze bevorderen een kruisbestuiving tussen talent en expertise en werken aan de vergroting van de impact van AI op het gebied van natuurwetenschappen, ontwerptechnieken en samenleving.

Talentprogramma

In elk TU Delft AI Lab werken startende wetenschappelijke faculteitsleden en promovendi samen. Dit wordt mogelijk gemaakt door ons universiteitsbrede talentprogramma. Het doel van dit programma is het versnellen van onderzoek in alle relevante wetenschappelijke disciplines en de vergroting van onderwijscapaciteit.


De TU Delft AI Labs

Talent Programme Faculty Members


Pan Wang

Assistant professor at Faculty of IDE

Programma Management TU Delft AI Labs & Talent Programma