Netwerken

 

Nederlandse AI coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft als doel het stimuleren en ondersteunen en organiseren van Nederlands AI gerelateerde activiteiten. De NL AIC wil dat Nederland als een van de koplopers kan meedoen op het gebied van kennis en toepassing van AI om zo meer welvaart en welzijn te bewerkstelligen. Dit alles terwijl we de Nederlandse en Europese normen en waarden in acht nemen.

 

AiNed

Het AiNed programma helpt Nederlandse bedrijven en publieke instellingen om essentiƫle stappen te zetten met AI die van groot economisch Ʃn maatschappelijk belang zijn. Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit een veelheid aan stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie.

 

ICAI

ICAI, het Innovatie Centrum voor Artificial Intelligence, is een nationaal netwerk gericht op het ontwikkelen van technologie en talent tussen kennis instituten, industrie en regering op het gebied van kunstmatige intelligentie.

 

ELLIS

De missie van ELLIS is om een divers Europees netwerk op te bouwen, dat excellente kwaliteit in onderzoek promoot en doorbraken op het gebied van AI bewerkstelligt. Tevens promoten we een pan-Europees PhD programma om de volgende generatie AI-onderzoekers op te leiden. ELLIS wil ook de Europese economie een boost geven door het gebruik van AI technologie.

In december 2019 selecteerde ELLIS de TU Delft voor het opzetten van een van haar units voor Europees onderzoek op het gebied van AI en machine learning. De ELLIS Delft Unit bestaat uit onderzoekers die werken aan fundamentele uitdagingen in AI met een focus op excellentie in onderzoek en maatschappelijke impact.

 

CLAIRE

De confederatie van Laboratoria voor kunstmatige intelligentie onderzoek in Europa streeft naar perfectie in AI als geheel, in heel Europa met een mens gecentreerde focus. De 362 onderzoeksgroepen en instituten die samen het CLAIRE onderzoeksnetwerk vormen zijn toegewijd aan het samen realiseren van de visie van CLAIRE: Europese perfectie in AI als geheel, met een mens gecentreerde focus.

 

UNL Digital Society

De Universiteiten van Nederland (UNL) heeft meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van de veertien universiteiten bij elkaar gebracht om samen te werken aan het beantwoorden van de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving. In het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving werken zij samen en wordt Nederland ondersteund bij de ontwikkeling van technologieƫn en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen.

 

HumaneAI

Het doel van Humane AI is om gebruik te maken van de technologieƫn die het mogelijk maken om individuen en de maatschappij te bekrachtigen. Dit doen we door nieuwe manieren van waarnemen en het begrijpen van complexe fenomenen te bieden. Zo kunnen we individueel en collectief problemen oplossen en individuen de kans geven om nieuwe talenten te ervaren en in te zetten voor creativiteit.

 

TAILOR

TAILOR is een pan-Europees netwerk van excellentiecentra voor onderzoek naar de grondslagen van betrouwbare AI. TAILOR verbindt onderzoek op het gebied van leren, optimalisering en redeneren met bedrijven in verschillende economische sectoren, van mobiliteit en energie tot productie en gezondheid. Het TAILOR-consortium wil aantonen dat onderzoek en innovatie op basis van expertise, samenwerking en diversiteit de Europese visie van "Human-Centred Trustworthy AI" kunnen verwezenlijken en van Europa het wereldwijde rolmodel voor verantwoorde AI kunnen maken.

We nemen deel aan grote landelijke en internationale netwerken voor onderzoek en onderwijs op het gebied van AI, data & digitalisering. We dragen actief bij aan de volgende initiatieven, waarbij we waar mogelijk een toonaangevende rol vervullen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer: