Netwerken

We nemen deel aan grote landelijke en internationale netwerken voor onderzoek en onderwijs op het gebied van AI, data & digitalisering. We dragen actief bij aan de volgende initiatieven, waarbij we waar mogelijk een toonaangevende rol vervullen.

UNL Digital Society

De Universiteiten van Nederland (UNL) heeft meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van de veertien universiteiten bij elkaar gebracht om samen te werken aan het beantwoorden van de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving. In het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving werken zij samen en wordt Nederland ondersteund bij de ontwikkeling van technologieën en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen.

 

Nederlandse AI coalitie

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) heeft als doel het stimuleren en ondersteunen en organiseren van Nederlands AI gerelateerde activiteiten. De NLAIC wil dat Nederland als een van de koplopers kan meedoen op het gebied van kennis en toepassing van AI om zo meer welvaart en welzijn te bewerkstelligen. Dit alles terwijl we de Nederlandse en Europese normen en waarden in acht nemen.

 

ICAI

ICAI, het Innovatie centrum voor Artificial Intelligence, is een nationaal netwerk gericht op het ontwikkelen van technologie en talent tussen kennis instituten, industrie en regering op het gebied van kunstmatige intelligentie.

 

CLAIRE

De confederatie van Laboratoria voor kunstmatige intelligentie onderzoek in Europa streeft naar perfectie in AI als geheel, in heel Europa met een mens gecentreerde focus. De 362 onderzoeksgroepen en instituten die samen het CLAIRE onderzoeksnetwerk vormen zijn toegewijd aan het samen realiseren van de visie van CLAIRE: Europese perfectie in AI als geheel, met een mens gecentreerde focus.

 

HumaneAI

Het doel van Humane AI is om gebruik te maken van de technologieën die het mogelijk maken om individuen en de maatschappij te bekrachtigen. Dit doen we door nieuwe manieren van waarnemen en het begrijpen van complexe fenomenen te bieden. Zo kunnen we individueel en collectief problemen oplossen en individuen de kans geven om nieuwe talenten te ervaren en in te zetten voor creativiteit.

 

ELLIS

De missie van ELLIS is om een divers Europees netwerk op te bouwen, dat excellente kwaliteit in onderzoek promoot en doorbraken op het gebied van AI bewerkstelligt. Tevens promoten we een pan-Europees PhD programma om de volgende generatie AI-onderzoekers op te leiden. ELLIS wil ook de Europese economie een boost geven door het gebruik van AI technologie.

In december 2019 selecteerde ELLIS de TU Delft voor het opzetten van een van haar units voor Europees onderzoek op het gebied van AI en machine learning. De ELLIS Delft Unit bestaat uit onderzoekers die werken aan fundamentele uitdagingen in AI met een focus op excellentie in onderzoek en maatschappelijke impact.

Gerelateerde artikelen

Lees meer: