Onderwijs

Het TU Delft onderwijs, in onderwerpen gerelateerd aan AI, data & digitalisatie, komt aan bod in kern bachelor en master-programma's – onderwijs in AI, data & digitalisatie. En ook in onderwijs waarin onderzoek wordt gecombineerd met uitdagingen in het domein: voor programma's die hun vakgebied willen bevorderen met AI, data & digitalisatie. Daarnaast biedt de TU Delft programma-overstijgende opleidingen en scholing aan rondom een leven lang ontwikkelen in AI, data & digitalisering gerelateerde onderwerpen voor eigen staf en promovendi, en alumni en professionals.

Artificiële intelligentie (AI), data en digitalisatie veranderen in hoog tempo de manier waarop we wetenschap bedrijven en de manier waarop we systemen en diensten ontwikkelen. Voor een succesvolle integratie van AI door de samenleving is steeds meer nodig:

  • Gespecialiseerde AI-professionals, die zich richten op de diepere engineering- en theoretische aspecten van AI (oftewel, professionals met een volwaardige informatica-achtergrond): experts in IN-AI-disciplines.
  • Toepassingsgerichte AI-professionals, die een grondige kennis hebben van het onderwerp-gerelateerde domein en de contexten waarin AI-systemen moeten worden ingezet, en die over toepasbare AI-kennis

beschikken om relevante verbanden te leggen: MET-AI domeinexperts.
De TU Delft streeft ernaar elke student MET- en IN-AI-onderwijs te bieden.
Lees hier verder over de concrete onderwijselementen in de verschillende opleidingen van de TU Delft:

 

Meer informatie en contact

Neem contact op met het AI Onderwijs Coördinatie team

Dr.ir. W.P. (Willem-Paul) Brinkman

Academic Lead AI Initiative Onderwijs

Prof.dr. A.E. Zaidman

Academic Lead AI Convergentie Onderwijs

Dr. M.T.J. Spaan

AI Initiative Onderwijs Team

Dr. C. (Christoph) Lofi

AI Initiative Onderwijs Team

S.M. van Aardenne

Adviseur Onderwijs & Innovatie

W.K.K. (Wendy) Jansen

Projectleider AI Onderwijs Ontwikkeling

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.