AI Onderwijs

Om AI op een waardevolle, ethische en productieve manier te integreren in onze samenleving is het steeds meer nodig om zowel gespecialiseerde AI-professionals als toepassingsgerichte AI professionals op te leiden en samen te brengen. Gespecialiseerde AI-professionals zoals informatici, richten zich op de technische en theoretische aspecten van AI en werken ‘in AI’. Professionals die AI toepassen in hun eigen domein bezitten diepgaande kennis van hun eigen kennisdomein en de context waarin AI-systemen en -oplossingen kunnen worden ingezet. Zij zijn in staat relevante dwarsverbanden te leggen en werken ‘met AI’.

De TU Delft streeft ernaar elke student onderwijs te bieden ’met AI’- en ’in AI. Door iedere student in staat te stellen AI-onderwijs te volgen, bouwen we samen aan een maatschappij die AI op een verantwoorde en succesvolle manier kan integreren.

Iedereen aan de TU Delft krijgt op de een of andere manier te maken met AI. Daarom moet ook elke student worden opgeleid in AI, niet incidenteel, bij een enkel vak, maar waar relevant als geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma.

Willem-Paul Brinkman, Academic Lead AI Initiative Onderwijs

Lees hier verder over de concrete onderwijselementen in de verschillende opleidingen van de TU Delft:

Meer informatie en contact

Neem contact op met het AI Onderwijs Coördinatie team

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.