AI-gerelateerde fieldlabs

Wat de TU Delft Campus onderscheidt, zijn de verschillende innovatieclusters en fieldlabs rond specifieke thema's. Deze publiek-private proeftuinen zijn hotspots voor co-creatie en versnellen innovatie. Een aantal fieldlabs zijn gecentreerd rond of sterk gerelateerd aan AI.

RoboHouse

Future of Work fieldlab voor cognitieve robotica. Bij RoboHouse kunnen organisaties en particulieren de mogelijkheden ontdekken die cognitieve robotica biedt, hun eigen applicaties ontwikkelen en testen in een industriƫle setting.

 

SAM XL

SAM XL is een expertisecentrum voor de automatisering van de maakindustrie dat een unieke verbinding vormt tussen de faculteiten van de TU Delft, de industrie en toeleveranciers.

 

DigiCampus

DigiCampus versnelt innovatie in digitale overheidsdiensten. Digicampus faciliteert een platform waar overheden, wetenschappers, bedrijfsleven en burgers vragen kunnen stellen, kennis kunnen uitwisselen en experimenteren met oplossingen voor een robuuste digitale samenleving.

 

Do IoT Fieldlab

Do IoT Fieldlab stimuleert de versnelling van innovatie op het gebied van Internet of Things (IoT). De snelle verbindingen, hoge betrouwbaarheid en korte reactietijden van 5G maken het mogelijk om nieuwe toepassingen op de markt te brengen op het gebied van mobiliteit, logistiek, landbouw, gezondheid en veiligheid.

 

Mobility Innovation Centre Delft

Innovaties op het gebied van mobiliteit (personenvervoer en distributie) volgen elkaar in hoog tempo op. Om ze tot een succes te maken zijn samenwerking en pilots nodig. Onze missie is het aangaan, stimuleren en onderhouden van samenwerkingsverbanden die innovaties op het gebied van mobiliteit bevorderen. Bovendien hebben we de TU Delft Campus getransformeerd tot een Living Lab waarin we succesvol kunnen innoveren.