Regionale samenwerking

in AI, data & digitalisation

De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, en vele Artificial Intelligence (AI) -technieken hebben zich in de afgelopen tien jaar bewezen. Daarmee geeft AI ons belangrijke tools in handen om maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. Als we dit samen en vanuit verschillende disciplines doen, dan kunnen we grote stappen nemen. Daarom trekken de Zuid-Hollandse universiteiten en de universitair medisch centra hierin samen op.

Centraal staat de samenwerking tussen experts in AI, data en digitalisatie, en experts die met behulp van AI actief zijn in een ander wetenschappelijk domein. In AI en met AI dus. Vanuit die complementariteit bereiden we ons voor op toekomstige uitdagingen. Dit komt terug in ons:

  • Onderwijs - we ontwikkelen gezamenlijke minorprogramma’s in AI, data en digitalisatie, en bereiden modules en materialen voor die een plek krijgen in de curricula van alle 85.000 universitair studenten in Zuid-Holland
  • Onderzoek - we sluiten vanuit ons onderzoek aan bij thema’s die een sterk regionaal profiel hebben:

De AI hub Zuid-Holland is het cluster dat via de Nederlandse AI Coalitie een belangrijke speler is in het Nederlandse AI-landschap. De samenwerking in de convergence op AI, data & digitalisatie is daarvan de wetenschappelijke ruggengraat. We bereiden ons voor op de onderzoeksagenda’s die in ontwikkeling zijn en de financieringskansen die daaruit volgen, om zo vanuit AI, data & digitalisering bij te dragen aan de grote regionale, en nationale en internationale maatschappelijke uitdagingen.
 

Gerelateerde artikelen

Lees meer: