Delft AI Energy Lab

AI voor duurzame, betrouwbare en effectieve energiesystemen

Energiesystemen vormen de ruggengraat van onze moderne samenleving. Het is van groot belang dat deze systemen nu en in de toekomst duurzaam, betrouwbaar en effectief zijn. Op de campus van de TU Delft is sterke expertise aanwezig op dit gebied. Het Delft AI Energy Lab gaat onderzoeken hoe nieuwe AI-gebaseerde methoden kunnen bijdragen aan het beheren van dynamische energiesystemen.

We gaan daarvoor baanbrekende machine learning combineren met de betrouwbare theorie van het fysieke energiesysteem. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met de AI-techniek ‘neurale netwerken’ differentiaalvergelijkingen te modelleren die dynamieken beschrijven op gebieden zoals vloeistofdynamica, en voor het voorspellen van extreme, zeldzame gebeurtenissen. Delft AI Energy Lab gaat deze veelbelovende methoden onderzoeken op toepasbaarheid voor het monitoren van de ‘gezondheid’ van onderdelen van energiesystemen, en voor het vroeg opsporen van bedreigingen.

Het Delft AI Energy Lab is onderdeel van het TU Delft AI Labs programma.

The team

Directors