AI voor eerlijk, efficiënt en begrijpelijk overheidsbeleid

In situaties waarin een overheid beslissingen moet nemen met ingrijpende gevolgen, zoals op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, spelen conflicterende belangen van meerdere sectoren, regio’s en generaties een rol. In zulke contexten biedt AI mogelijkheden voor het ondersteunen van de besluitvorming.

Om echt impact te hebben, moeten de AI-technieken rekening houden met alle belanghebbenden. Ze moeten conflicten minimaliseren en kwetsbare groepen beschermen. Daarom gaat het Hippo Lab op de natuur geïnspireerde hyper-heuristische optimalisatiemethoden ontwikkelen voor het eerlijk en efficiënt ontwerpen en analyseren van overheidsbeleid.

We gaan dit doen door AI in te zetten op het gebied van rechtvaardig ontwerp, waar we de principes van distributive justice gebruiken voor het verkennen van beleidsalternatieven. Op het gebied van verantwoordelijk ontwerp gaan we AI gebruiken om de interpreteerbaarheid van black-box-optimalisatiemethoden te verbeteren. Tot slot gaan we op het gebied van mensgericht ontwerp belanghebbenden systematisch betrekken bij de door AI ondersteunde beleidsontwikkelingscyclus.
 

Hoekstenen

De hoekstenen van ons lab zijn vier PhD projecten: